Informācija presei Jaunumi

Otrdien, 16. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, tostarp arī Tieslietu ministrijas pasākumus 2024.-2026. gadam. Valdības rīcība plāna ietvaros Tieslietu ministrija stiprinās tiesiskumu drošā, labklājīgā, latviskā un iekļaujošā Latvijā, turpinot pārskatīt sodu politiku, stiprinot juridiskās izglītības kvalitāti un valsts piedāvātos juridiskos pakalpojumus, kā arī mazinot administratīvo slogu būvniecības jomā.

Lai aizsargātu personas dzīvību, veselību, neaizskaramību, brīvību, godu un cieņu, kā arī cīnītos pret visa veida vardarbību, līdz šī gada februārim tiks izvērtēta sodu politika, primāri liekot uzsvaru uz valsts drošības un personu dzīvības un veselības apdraudējuma novēršanu, kā arī ņemot vērā sabiedrības drošības apdraudējuma tendences.

Atbilstoši Atveseļošanās un noturības mehānisma plānam līdz 2025. gadam tiks izveidota Tieslietu akadēmija kā konkurētspējīga iestāde Eiropas līmenī, nodrošinot tiesnešu un prokuroru sākumapmācības un tālākapmācības, kā arī izmeklētāju mācības starpdisciplināros jautājumos. Tāpat šī gada laikā tiks stiprināta tiesu varas pašnoteikšanās ar tiesu budžetu un tiesneša karjeru saistītos jautājumos.

Vienlaikus 2024. gada laikā tiks pilnveidota cietušo atbalsta sistēma, kas vienuviet nodrošina cietušajam valstī pieejamos pasākumus un pakalpojumus. Tiks veicināta arī mediācijas kā alternatīva ar bērna interesēm saistītu strīdu un domstarpību risināšanas veida izmantošana. Tādā veidā tiks sekmētas pušu iespējas nonākt pie pilnvērtīga savstarpējā sadarbībā panākta risinājuma.

Līdz 2025. gadam tiks uzlabots būvju kadastrālās uzmērīšanas process, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot alternatīvas būvju datu iegūšanai dabā. Turklāt 2025. gada laikā tiks identificētas funkcijas, kuras var tikt nodotas tiesu varai ar mērķi stiprināt tiesu neatkarību.

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2026. gada oktobrim tiks nodrošināta pakāpeniska vienotā būvniecības un nekustamā īpašuma reģistrācijas procesa ieviešana no būvniecības ieceres ierosināšanas līdz būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, primāri datus iegūstot datu apmaiņas veidā informācijas sistēmu līmenī.

No plānā ietvertajiem punktiem jau izpildīts viens – nostiprināts pāru kopdzīves regulējums, lai nodrošinātu partnerību izveidojušo personu sociālo un ekonomisko aizsardzību.