Tieslietu ministrija (TM) kategoriski noraida Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) paziņojumu par grozījumiem Krimināllikumā (KL), kas mīkstinot sodu personām par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgām personām. TM uzsver, ka ar grozījumiem KL sodi par izvarošanu un vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu nav mazināti, bet gan palielināti –no septiņiem uz desmit gadiem cietumā par izvarošanu un no sešiem uz desmit gadiem par vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu. Turklāt par šādiem noziegumiem noteikta obligāti piemērojamā minimālā brīvības atņemšanas robeža -divi gadi līdzšinējo trīs mēnešu vietā. Minētie noziegumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību ir vardarbīgi, tāpēc par tiem brīvības atņemšanas sodus palielināja. TM norāda, ka brīvības atņemšanas sods par seksuāliem noziegumiem ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ar grozījumiem nemainās –tas joprojām ir paredzēts līdz četriem gadiem. Tāpat sods par nepilngadīgā pavešanu netiklībā netika mainīts -tas joprojām ir paredzēts līdz trīs gadiem cietumā. Brīvības atņemšanas sods par mazgadīgā pavešanu netiklībā grozīts no sešiem uz pieciem gadiem, tādējādi par šādu nodarījumu nosakot arī alternatīvos sodus –piespiedu darbs, naudas sods un ir ietverts jauns papildsoda veids – probācijas uzraudzība. Tas nozīmē, ka tagad par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem notiesātās personas uzrauga Valsts probācijas dienests (VPD). Tas ir svarīgi, jo laikus pakļaujot dzimumnoziedzniekus efektīgai uzraudzībai un resocializācijas programmām, samazināsies to skaits un palielināsies sabiedrības drošība. Turklāt minētās netiklās darbības ar nepilngadīgajiem var izpausties dažādi un tām var būt dažāds raksturs, ievērojot to, ka nodarījums ne vienmēr var izpausties fiziskās darbībās, bet arī ar mazāku kaitējumu cietušajam, tāpēc nav nepieciešams visos gadījumos par šādu nodarījumu paredzēt tikai brīvības atņemšanu. Pēc Tiesu informācijas sistēmas datiem pērn par šādu nodarījumu notiesātas 22 personas, no kurām 8 ar nosacītu brīvības atņemšanu un 2 ar piespiedu darbu. Nevienai personai par minēto nodarījumu nav bijusi piemērota brīvības atņemšana ilgāka par 5 gadiem. TM uzsver, ka minētos grozījumus KL saskaņoja ar visām atbildīgajām institūcijām, kas sniedza atzinumu par grozījumu projektu, un pēc tam likumprojektu atbalstīja Ministru kabinets, tajā skaitā arī Labklājības ministrija. Tāpat TM nepiekrīt VBTAI apgalvojumam, ka par šiem nodarījumiem, nekvalificējot tos kā smagus, ir mainījies pierādījumu iegūšanas un sagatavošanas process. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu speciālās izmeklēšanas darbības drīkst veikt izmeklējot ne tikai smagus, bet arī mazāk smagus noziegumus. Jāatgādina, ka pērnā gada 1.oktobrī stājās spēkā grozījumi KL, kas paredz izslēgt kriminālsodu – policijas kontrole, aizstājot to ar jaunu – probācijas uzraudzība. VPD speciālistiem, kuri ir īpaši sagatavoti darbam ar dzimumnoziedzniekiem, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ,,Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā” ietvaros tika radīta iespēja praksē piemērot savas zināšanas un iemaņas, lai efektīgi uzraudzītu notiesātās personas. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas