Informācija presei
Šodien, 28.augustā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo nodevu tiesvedībās par mantiska rakstura prasībām. Likumprojekts risina šobrīd esošo situāciju, kurā pastāv būtiska proporcionāla nesamērība starp maksājamo valsts nodevu un prasības summu, proti – liela apmēra prasībās maksājamā valsts nodeva ir zemāka nekā mazāka apmēra prasījumos. Šādas nodevas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, ierosinot tiesā nepamatotus tiesvedības procesus. Uz minētajiem apstākļiem, aicinot veikt uzlabojumus, uzmanību vērsusi arī Ārvalstu investoru padome savā 2012.gada 1.jūnija Pozīcijas ziņojumā par priekšlikumiem tiesiskuma efektivitātes veicināšanai. Saskaņā ar izstrādāto likumprojektu, tiek paredzēts palielināt valsts nodevu mantiska rakstura prasībās par prasījumiem sākot no Ls 1501. Savukārt valsts nodevas procentuālā daļa netiek paaugstināta mazākajām prasībām, un tā tiek saglabāta līdzšinējo 15 % apmērā. Prognozējams, ka likumprojektā ietvertie grozījumi sekmēs tiesas procesa efektivitāti un procesuālās ekonomijas principa īstenošanu, cita starpā samazinot lietu izskatīšanas termiņus un tiesu noslodzi. Palielinot valsts nodevu, tiktu mazināta iespēja ļaunprātīgi izmantot tiesvedību kā līdzekli uzņemto saistību nepildīšanai. Ar grozījumu palīdzību tiks veidota nopietnāka sabiedrības attieksme pret tiesāšanos, samazinot to gadījumu skaitu, kad personas nepārdomāti sniedz nepamatotas sūdzības, gan vilcinot laiku, gan izmantojot vēršanos tiesā personisko attiecību skaidrošanai. Tāpat personai pirms vēršanās tiesā būs daudz rūpīgāk jāapsver prasības pamatotība un tiesa netiks noslogota ar nepamatotiem prasījumiem - izmantot tiesvedību negodprātīgos nolūkos kļūs daudz neizdevīgāk. Tiesa pieejamos resursus varēs veltīt pamatotu un nozīmīgu strīdu izšķiršanai. Valsts nodevu summu palielināšana vienlaikus sekmētu arī mediācijas ieviešanu civiltiesisko strīdu risināšanā, jo strīdu risināšana ārpus tiesas kļūtu par ātrāku un personām finansiāli izdevīgāku procesu, arī atslogojot tiesu darbu un nodrošinot lietu izskatīšanu samērīgos termiņos. Pašlaik lietās par mantisku prasību līdz 1000 latiem iemaksājamā valsts nodeva veido 15% no prasības summas. Savukārt lietās par prasību virs 100 000 latu valsts nodevas procentuālā daļa ir 0,3%, prasībās virs 500 000 latu nodeva ir 0,05% no prasības summas, kas ir 50 vai pat 300 reižu mazāk nekā prasībā līdz 1000 latiem. Tāpat arī, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, Latvijā ir zemākās procentuālās likmes. Igaunijā valsts nodevas aprēķināšanai piemērojamā augstākā procentuālā likme ir 20%, kamēr Latvijā tie arī pēc grozījumiem būs 15% no prasības līdz 1500 latiem summas. Minimālā nodevas likme Lietuvā ir 1%, Igaunijā 3%, bet Latvijā šobrīd tie ir 0,05%. Pēc grozījumiem tie būs 0,6%. Tātad likumprojekts paredz, ka prasībām līdz 1500 latiem valsts nodeva būtu 15% no prasības. Savukārt prasībām no 1501 līdz 5000 latu valsts nodeva būtu jāiemaksā 225 latu vērtībā, kā arī papildu 4%. Valsts nodeva par prasībām no 5001 līdz 20 000 latu sasniegtu 365 latus plus 3,2% no prasības summas. Prasībai no 20 001 līdz 100 000 latu paredzētā valsts nodeva būtu jāiemaksā 845 latu un papildu 1,6% vērtībā. Prasībām no 100 001 lata līdz 500 000 latu nodeva sasniegtu 2125 latus plus 1% no prasības summas. Visbeidzot - prasībām virs 500 000 latu valsts nodeva būtu jāiemaksā 6125 latu vērtībā, papildus nomaksājot 0,6% no prasības summas. Valsts nodevas apmēra palielināšana neskars mazturīgās personas. Tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, joprojām varēs pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no tiesas izdevumu samaksas. Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” vēl jāpieņem Saeimā. Ar likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas