Ceturtdien, 22.decembrī, tiekoties ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu tika aktualizētas vairākas tieslietu jomas, kuras ir aktuālas Tieslietu ministrijas dienaskārtībā. Šobrīd viena no svarīgākajām jomām ir kriminālsodu reforma (sodu politika) un Valsts probācijas dienesta darba finansējuma palielināšana, lai nodrošinātu efektīvu resocializāciju personām, kas izcietušas sodu ieslodzījumu vietās. Pašlaik Valsts probācijas dienests līdzekļu samazināšanas dēļ nevar sasniegt nepieciešamo darbības līmeni. Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka tas ir kompleksi risināms jautājums kopsakarā ar valsts budžeta plānošanu 2013., 2014. gadam un nepieciešamo domas un izpratnes maiņu Latvijas sabiedrībā par probācijas funkcijām un sodu politikas maiņu.    Tāpat tika aktualizēts jautājums par ieslodzījumu vietu infrastruktūras uzlabošanu, maksātnespējas un parādu piedziņu (tai skaitā par labāko veidu kā ņemt vērā apgādājamos piedziņas procesā) tiesiskā regulējuma tālāku pilnveidošanu un gaidāmajām un nepieciešamajām izmaiņām tiesu sistēmā, lai paātrinātu tiesās izskatāmo lietu virzību. Tieslietu ministrs Valsts prezidentu informēja par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu, kā arī par veiktajiem Valsts kontroles un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaužu rezultātiem. Kā viens no būtiskākajiem ieslodzījumu vietu trūkumiem ir minams personu nodarbinātības trūkums, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādēs. Valsts prezidents aicināja sniegt priekšlikumus izglītības un nodarbinātības jomā personām, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kas veicinātu disciplīnas un resocializācijas jautājumu. Ir sākts darbs pie kriminālsodu reformas. Latvijā ilgstoši neveikto reformu sodu sistēmā dēļ ir salīdzinoši ļoti augsts ieslodzīto skaits un liela ieslodzījuma vietu noslodze. Valsts prezidents aicināja turpināt strādāt pie pēc iespējas plašākas alternatīvu soda veidu izmantošanas gadījumos, kur tas ir iespējams un varētu dot labākus rezultātus.