Informācija presei
Valsts sekretārs R.Kronbergs: "Ir ielikti stabili pamati mediācijai Latvijā"
  Trešdien, 16. oktobrī, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs izsniedza sertifikātus trīs jaunajiem mediatoriem, kuri veiksmīgi nokārtojuši sertifikācijas pārbaudījumus, un 16 mediatoriem, kuri nokārtoja atkārtotu sertifikāciju pēc piecu gadu praktizēšanās kā mediatoriem.  Pasniedzot sertifikātus, valsts sekretārs R.Kronbergs uzsvēra: "Ir pagājuši pieci gadi kopš Mediācijas likuma stāšanās spēkā, tāpēc var apgalvot, ka ir ielikti stabili pamati mediācijai Latvijā. Šo pēdējo piecu gadu laikā viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm ir bijusi mediācijas kā mūsdienīga un kvalitatīva ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējas iedzīvināšana, lai padarītu mediāciju pieejamu ikvienam – gan Rīgā, gan tālākajos Latvijas novados. Tomēr daudz kas vēl ir darāms, tāpēc mediatoriem ir ļoti liela loma sabiedrības izpratnes un uzskatu maiņā par ārpustiesas strīdu risināšanas metodēm. Svarīgs ir profesijas kopīgs mērķis un pārliecība par mediācijas institūta spēku, kā arī nākotni." Mediatoru saimei pievienojās un sertifikātus saņēma Tatjana Skrauča, Inese Briķena un Zane Siliņa. Savukārt atestāciju, kuru jākārto pēc piecu gadu praktizēšanās kā mediatoriem, ieguva Laima Ārija Zelmene, Kristīne Dārzniece, Dana Rone, Elvīra Dombrovska, Viktorija Portere, Dace Jenava, Lelde Kāpiņa, Sandra Aleksandra Hartmane, Baiba Kalnmeiere, Guntra Rinķe, Zane Bormane, Iveta Krūmiņa, Mirga Priedīte, Ilze Dzenovska, Kristīne Brikmane un Baiba Grase. Pasākuma ietvaros Tieslietu ministrija saņēma Sertificētu mediatoru padomes pateicību par būtisku ieguldījumu mediācijas attīstībā un atbalstu sertificētu mediatoru darbībā.   Plašāka informācija: Jau vairāk kā trīs gadus Sertificētu mediatoru padome sniedz iespēju saņemt iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas vairākās tiesās gan Rīgā, gan reģionos, kuru ietvaros interesentiem iespēja iegūt informāciju par mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiek izvērtēta iespēja konkrētu strīdu risināt mediācijas ceļā. Plašāka informācija par projektu ir atrodama Sertificētu mediatoru padomes mājaslapā www.sertificetimediatrori.lv un pieteikties konsultācijai iespējams pa e-pastu tiesa@smp.lv. Savukārt no 2020. gada iecerēts atsākt īstenot projektu "Bezmaksas mediācijas ģimenes strīdos", nodrošinot valsts atbalstu – iespēju saņemt daļēji valsts finansētu sertificēta mediatora pakalpojumu ģimenē radušos domstarpību, kas skar bērnu intereses, risināšanai. Plašāka informācija par projektu un iespējām pieteikties ģimenes mediācijas pakalpojumam tiks publicēta padomes mājaslapā.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv