Informācija presei
Valsts sekretārs R.Kronbergs: "Turpmākais jaunā Liepājas cietuma būvniecības process tiks organizēts tikpat veiksmīgi kā projektēšanas posms – ievērojot noteiktos termiņus un īstenojot visas plānotās aktivitātes"
Saistībā ar Valsts kontroles publicēto ziņojumu par Tieslietu ministrijas 2015. gada pārskata sagatavošanas pareizību Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda: “Pirmkārt esmu ļoti gandarīts par Valsts kontroles paveikto finanšu revīziju un izdarītajiem secinājumiem par jaunā Liepājas cietuma būvniecības projekta vadību, proti, par Valsts kontroles konstatēto veiksmīgo būvniecības projekta pārvaldību, norādot, ka pārskata periodā projektam par jauna cietuma būvniecību Liepājā piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim un plānotajām projekta aktivitātēm, kā arī termiņi projekta realizācijā nav kavēti. Tomēr Valsts kontrole ir konstatējusi arī dažus trūkumus projekta personāla un risku vadības īstenošanā. Ņemot vērā minēto, vēlos uzsvērt, ka turpmākajā būvniecības procesā konstatētie trūkumi tiks novērsti. Tieslietu ministrija ņems vērā Valsts kontroles ieteikumus un izstrādās labai praksei atbilstošus, nozares vajadzībām piemērojamus projektu vadības principus. Savukārt turpmākais būvniecības process tiks organizēts tikpat veiksmīgi kā projektēšanas posms – ievērojot noteiktos termiņus un īstenojot visas plānotās aktivitātes.”