Informācija presei
Valsts sekretāru sanāksmē izsludina likumprojektu "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums"
Likumprojekta "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums" mērķis ir nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu, kā arī latviskās un eiropeiskās kultūrtelpas aizsardzību.   Likumprojekta ierobežojuma mērķi: - veidot harmonisku sabiedrību un tās kultūras telpu; - saglabāt Latvijas valstij raksturīgas tradīcijas, uzvedības normas sabiedrībā, kā arī izpratni par tikumīgu uzvedību sabiedrībā; - nodrošināt sabiedrības komunikāciju publiskajā telpā, kas  balstās tostarp uz iespēju identificēt personu pēc tās      izskata; - veicināt vienlīdzīgu savstarpējo komunikāciju, ļaujot indivīdiem sadzīvot kopā; - veicināt sabiedrības integrāciju, preventīvi likumā definēt uzvedības noteikumus.   Likumprojekts paredz šādus izņēmumus:  - normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei;  - profesionālo pienākumu izpildei;  - sporta nodarbību un pasākumu dalībniekiem;  - mākslas pasākumu dalībniekiem;  - valsts vai tautas svētku un kultūras pasākumu dalībniekiem;  - laika apstākļu dēļ;  - veselības stāvokļa dēļ.   Ierobežojums aizsegt seju publiskās vietās ieviests Francijā, Beļģijā, kā arī Šveices, Spānijas un Itālijas atsevišķās pašvaldībās. Savukārt ierobežojuma ieviešanu apspriež Nīderlandē, Igaunijā.   Normatīvie akti, kas tieši vai netieši paredz nosacījumus, kad sejas aizsegšana nav pieļaujama noteiktās situācijās:  - Likums «Par sapulcēm, gājieniem un piketiem».  - Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumi Nr. 134 «Personu apliecinošu dokumentu noteikumi».  - Patvēruma likums.  - Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 222 «Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi».  - Aizturēto personu turēšanas kārtības likums.   Ar likumprojektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Pielikumā pieejama prezentācija par Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektu. Preses konferences video pieejams ŠEIT. Pievienotie dokumenti