Šodien, 22.janvārī, Tieslietu ministrija izskatīšanai Ministru kabinetā sēdē iesniegusi grozījumus Darba likumā, kas paredz darba līgumā papildus darbinieka arodam, amatam, specialitātei atbilstoši Profesiju klasifikatoram vai nolīgtā darba raksturojumam norādīt arī nepieciešamo valsts valodas zināšanu prasmes līmeni un pakāpi. „Diemžēl situācija valsts valodas lietošanā šobrīd nav apmierinoša, un šis ir viens no mehānismiem, kā situāciju uzlabot. Uzskatu, ka šī brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā ir svarīgi, lai darbu pirmkārt iegūst tie cilvēki, kuriem ir gan nepieciešamās profesionālās zināšanas, gan nepieciešamās valsts valodas zināšanas,” norāda tieslietu ministrs. Paredzams, ka grozījumu veikšana aizsargās arī darba ņēmējus no darba devēju vienpusīgām tiesībām bez abpusējas piekrišanas noteikt vai arī nenoteikt konkrētu nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Valsts valodas pozīciju stiprināšanai 2008.gada, 29.jūlijā, Ministru kabinets jau pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos „Par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”, papildinot spēkā esošo normatīvo aktu ar jaunām profesijām, kuras Profesiju klasifikatorā iekļautas pirmoreiz vai kurām iepriekš nebija noteikts nepieciešamais valsts valodas prasmes un līmenis. Tās galvenokārt saistītas ar klientu apkalpošanu un saskarsmi ar iedzīvotājiem. Šādu grozījumu veikšanai atbalstu pauda arī Valsts prezidenta kancelejas Valsts valodas komisijas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotās starptautiskās konferences „Latviešu ortogrāfijas simtgade” dalībnieki. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536