Informācija presei
Valsts valodas centram 25 gadi
Šodien, 20. oktobrī, Valsts valodas centrs (VVC), godinot ilggadējos darbiniekus un iezīmējot attīstības virzienus nākotnē, atzīmē savu pastāvēšanas 25. gadadienu. Tieslietu ministrija izsaka pateicību visiem VVC darbiniekiem, vadītājam Mārim Baltiņam, kā arī bijušajiem VVC vadītājiem, kuri šo 25 gadu garumā ir ieguldījuši būtisku darbu latviešu valodas stiprināšanā un attīstībā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot VVC arvien pieaugošo ietekmi valsts valodas stiprināšanā, atzīmē: “Valsts valodas centru redzu kā spēcīgu iestādi, kur galvenais uzsvars tiek likts uz profesionāliem, augsti kvalificētiem valsts valodas inspektoriem un sabiedriskajiem palīgiem, kuri veic brīvprātīgo darbu un kuri nākotnē būs ievērojami vairāk nekā šodien. Valsts valodas sardzē VVC ir 25 gadus un tā ir ļoti svarīga misija – aizsargāt un kopt latviešu valodu,” VVC funkcijas svarīgumu akcentē ministrs. Ministrs pauž gandarījumu par pozitīvām tendencēm VVC darbā – tas ir kļuvis atvērtāks un draudzīgāks sabiedrībai, nodrošinot un pilnveidojot valsts valodas lietojumu. Publiski paustie skaidrojumi no VVC puses izskan pārliecinošāk un skaidrāk. Arī sabiedrības pārstāvji arvien plašāk tiek iesaistīti valsts valodas stiprināšanā – par tradīciju kļuvusi labāko godināšana no periodiskās preses izdevumiem un apkalpojošās sfēras uzņēmumiem. Top arī jauna mobilā lietotne “Valodas draugs”, kas būs pieejama ikvienam, kam rūp pareiza un kvalitatīva valsts valodas lietošana. “Man ir patiess prieks, ka, neskatoties uz lielo valodu milzīgo ietekmi mūsdienu globalizācijas apstākļos, latviešu valoda turpina stiprināties un augt, līdz ar to arī VVC nozīme valsts valodas politikā tikai pieaug, un ar to šodien mūs visus arī vēlos apsveikt”, uzsver tieslietu ministrs.   Papildu informācija: VVC dibināts 1992. gadā. Tā bija vienīgā valsts valodas politikas iestāde, kura aktīvi piedalījās spēkā esošā Valsts valodas likuma izstrādē un aizstāvēšanā pret likumprojekta kritiķiem. Kopš 1993. gada VVC ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā. 20 gs. 90. gados No 1992. līdz 2002. gadam VVC vadītāja bija Dr. philol. Dzintra Hirša; no 2002. līdz 2009. gadam centra direktors bija Dr. philol. Agris Timuška; kopš 2009. g. centra direktors ir prof. Dr. habil. med. Māris Baltiņš. 2009. gadā VVC tika pievienota valsts aģentūra “Tulkošanas un terminoloģijas centrs”, tādējādi pārņemot pilnīgi jaunas funkcijas - valstij nozīmīgu starptautisku tiesību aktu tulkošana valsts valodā; Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana Eiropas Savienības oficiālajās valodās; terminoloģiska atbalsts sniegšana Eiropas Savienības institūciju latviešu tulkošanas nodaļām. Kopš 2008. gada tiek sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas komisijas Pastāvīgo pārstāvniecību  tiek rīkotas gadskārtējās konferences “Latviešu valoda Eiropas Savienībā”. Ilggadēja VVC tradīcija ir rīkot uzņēmēju godināšanas akciju "Latviešu valodai draudzīga vide", kuras ietvaros ik gadu tiek nosaukti un apbalvoti vismaz 25 cienījamākie uzņēmumi no aptieku, skaistumkopšanas salonu un frizētavu, ēdināšanas uzņēmumu, viesnīcu, pasažieru pārvadājumu u.c. apkalpojošās uzņēmējdarbības sfēru pārstāvjiem. 2016. gadā uzsākta jauna akcija "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē", kuras mērķis motivēt ir gan nacionālās, gan reģionālās preses, gan žurnālu redaktorus un izdevējus par pareizas un kvalitatīvas valsts valodas lietošanu, kas kalpo par apliecinājumu izdevuma prestižam un nozīmībai. 2015. gadā izveidots VVC sabiedrisko palīgu institūts, kas paredz brīvprātīgo iesaisti valodas vides saskārtošanā un pilnveidošanā. Pašlaik Latvijā strādā jau 29 sabiedriskie palīgi. Drīzumā VVC sabiedrības vērtēšanai nodos jaunu mobilo lietotni "Valodas draugs", ar kuras palīdzību būs iespējams ziņot par likuma pārkāpumiem, kā arī iepazīties ar labās prakses piemēriem.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv