Informācija presei
Valsts valodas centram pievienosies 11 jauni sabiedriskie palīgi
Trešdien, 21. decembrī sabiedrisko palīgu komandai pievienosies vienpadsmit jauni sabiedriskie palīgi, kuri parakstīs līdzdarbības līgumus ar Valsts valodas centru. Svinīgā pasākumā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniegs apliecības jaunajiem sabiedriskajiem palīgiem, kuri uzsāks pildīt savus uzdevumus dažādās Latvijas pilsētās. Jaunie sabiedriskie palīgi – Jānis Barons, Jūlija Maizīte, Renāte Krauze, Santa Šustere, Dana Rimvide – Mickeviča, Viktors Šeškens, Vita Švinberga, Andris Brūveris, Kārlis Mikovs, Maija Zvaigzne un Madara Kārkliņa. Sabiedrisko palīgu kontaktinformācija, kā arī līdzdarbības līgumi būs pieejami Valsts valodas centra mājaslapā un tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”. Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskiem palīgiem tiks doti uzdevumi savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā un ziņot centra amatpersonām par konstatētajām nepilnībām, kā arī sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos. Jau iepriekš ziņots, ka 2015.gada 8. septembrī Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz izveidot Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūtu, lai sekmētu latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegtu atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Kopumā pašlaik dažādās Latvijas pilsētās un novados darbojas 16 sabiedriskie palīgi. Valsts valodas centrs aicina ikvienu, kurš izjūt aicinājumu kļūt par sabiedrisko palīgu, iesniegt savus pieteikumus un ar to saistītos dokumentus jebkurā laikā, jo konkurss ir beztermiņa. Konkursa nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskatīs divas reizes gadā. Apliecību pasniegšana notiks Tieslietu ministrijā, Rīgā, Brīvības bulvārī 36, pulksten 12.00.   Informācijai: Konkursa nolikums un līdzdarbības līgums. Sabiedrisko palīgu kontaktinformācija.   Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai: Aicinām dalību pieteikt uz e-pastu Lana.Ivulane@tm.gov.lv līdz 2016. gada 21. decembrim pulksten 10.00.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv