Informācija presei
Valsts valodas centram pievienosies jauni sabiedriskie palīgi
Š. g. 17. jūnijā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Valsts valodas centrā pasniegs apliecības septiņiem jauniem sabiedriskajiem palīgiem, kuri parakstīs līdzdarbības līgumus un pievienosies tai sabiedrisko palīgu komandai, kuri sekmīgi un ar augstu motivāciju pilda savus uzdevumus dažādās Latvijas pilsētās. Turpmāk sabiedrisko palīgu kontaktinformācija, kā arī līdzdarbības līgumi būs pieejami Valsts valodas centra mājaslapā un tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”. Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskiem palīgiem tiks doti uzdevumi savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā un ziņot centra amatpersonām par konstatētajām nepilnībām, kā arī sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos. Jau iepriekš ziņots, ka  2015. gada 8. septembrī Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz izveidot Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūtu, lai sekmētu latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegtu atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Šāds sabiedrisko palīgu institūts regulēs sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē. Valsts valodas centrs atgādina, ka konkurss sabiedriskajiem palīgiem ir beztermiņa, tādēļ aicinām pretendentus iesniegt savus pieteikumus un ar to saistītos dokumentus nepārtraukti. Konkursa nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskatīs divas reizes gadā. Apliecību pasniegšana notiks Valsts valodas centrā, Rīgā, Eksporta ielā 6, pulksten 12.00.   Informācijai: Konkursa nolikums un līdzdarbības līgums.   Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai: Aicinām dalību pieteikt uz e-pastu Lana.Ivulane@tm.gov.lv līdz š. g. 17. jūnijam pulksten 11.30.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv