Tieslietu ministrijas Valsts valodas centrs ir uzsācis nu jau par labu tradīciju kļuvušo akciju „Latviešu valodai draudzīga vide” ar mērķi apzināt, izvērtēt un apbalvot tos apkalpojošās sfēras uzņēmumus, kuros vispilnīgāk tiek ievērotas Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojumā. Akcija notiek no š.g. 6. marta līdz 1.oktobrim un tās gaitā paredzēts izvērtēt un noteikt laureātus atsevišķi Rīgā, Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē, popularizējot laureātu darba rezultātus plašsaziņas līdzekļos. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka akcija „Latviešu valodai draudzīga vide” būs viens no tiem pasākumiem, kas palīdzēs saliedēt Latvijas sabiedrību un kopt latviešu valodu. „Valsts valodas centrs daudziem asociējas kā represīva iestāde, kas tikai soda Valodas likuma pārkāpējus. Taču ir labi, ka Valsts valodas centrs spēj arī uzslavēt un izcelt labākos, lai nerastos iespaids, ka visapkārt ir vienīgi Valodas likuma pārkāpēji. Šādas akcijas ir notikušas arī iepriekšējos gados un arī toreiz kā tieslietu ministrs esmu tās atbalstījis. Tādēļ man prieks, ka šī akcija atdzimst no jauna”, aicina piedalīties Valsts valodas centra akcijā tieslietu ministrs. Akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” potenciālos kandidātus var ieteikt uzņēmēju asociācijas, sabiedriskās organizācijas, kā arī citas personas, zvanot pa tālruni 67334633 vai nosūtot informāciju pa e-pastu: valodas.akcija@vvc.gov.lv Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv