Informācija presei
Ministru kabinets šodien Valsts valodas centra (turpmāk – VVC) direktora amatā apstiprināja Māri Baltiņu. Kā teikts rīkojuma anotācijā, kopš 2009. gada 1. jūlija VVC direktora amats ir vakants. Šā gada jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika izsludināts atklāts pretendentu konkurss uz VVC direktora amatu. Ar tieslietu ministra rīkojumu tika izveidota konkursa komisija, lai izvērtētu pretendentu atbilstību minētajam amatam. 2009. gada 27. augustā – pēc otrās kārtas rezultātu apkopošanas – konkursa komisija nolēma izvirzīt VVC direktora amatam M. Baltiņu. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta otro daļu pretendentu iestādes vadītāja amatā uz pieciem gadiem ieceļ tieslietu ministrs. Izvērtējot konkursa komisijas sniegto informāciju, tieslietu ministrs M. Segliņš šā gada 9. septembrī pieņēma lēmumu virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā M. Baltiņa kandidatūru. M. Baltiņš līdz šim bija VVC direktora pienākumu izpildītājs. Pirms tam viņš ieņēma valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” direktora amatu. Savulaik M. Baltiņš bijis arī Latvijas Universitātes Zinātnes un tehnikas vēstures muzeja direktors. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv