Šodien Ministru kabinets akceptēja izmaiņas likumā „Par zemes komisijām”, kas paredz, ka Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) vairs nenodrošinās pilsētu zemes komisiju finansēšanu no valsts pamatbudžeta un izbeigs darba tiesiskās attiecības ar pilsētas zemes komisiju priekšsēdētājiem līdz šā gada 30. jūnijam. Kā teikts likumprojekta anotācijā, likuma „Par zemes komisijām” pārejas noteikumi nosaka, ka no 1997. gada 1. janvāra līdz pilsētu un pagastu zemes komisiju darbības izbeigšanai to finansiālo nodrošinājumu no valsts pamatbudžeta veic VZD. Lai pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājam nomaksātu atalgojumu un sociālo nodokli, VZD noslēdza darba līgumu ar pašvaldības iecelto amatpersonu – pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāju. Šādā situācijā pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs vienlaicīgi atrodas darba tiesiskajās attiecībās gan ar VZD, gan attiecīgo pilsētas pašvaldību, jo pilsētas zemes komisija tiek uzskatīta par pašvaldības patstāvīgo komisiju. Pilsētu zemes komisiju priekšsēdētāju atalgojuma finansēšanai VZD no 1997. gada un turpmākajos gados saņēma bāzes finansējumu Ls 65 000 apmērā. Kopš 1997. gada piešķirtais finansējums Ls 65 000 Ls apmērā šobrīd ir nepietiekams, lai nodrošinātu 51 pilsētu zemes komisiju priekšsēdētāja atalgojuma finansēšanu atbilstoši valstī noteiktajai darba samaksas sistēmai, tādēļ daļu no darba samaksas, apdrošināšanu un veselības pārbaudes VZD finansēja no saviem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ievērojot iepriekš minēto un esošo ekonomisko situāciju valstī, jau apstiprināto valsts budžetu 2009. gadam un plānotos grozījumus valsts budžetā, VZD nav iespējams turpināt nodrošināt atlīdzības izmaksu 51 pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājiem. Tādēļ paredzēts noteikt, ka turpmāk pilsētu zemes komisiju priekšsēdētāju darbu saskaņā ar likumu „Par zemes komisijām” finansēs pašvaldība. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Ar pilnu likuma grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv