Ministru kabinets šodien Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) ģenerāldirektores direktora amatā apstiprināja Elitu Baklāni–Ansbergu. Kā teikts rīkojuma anotācijā, kopš 2010. gada 20. marta VZD ģenerāldirektora amats ir vakants. Šā gada jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika izsludināts atklāts pretendentu konkurss uz vakanto VZD ģenerāldirektora amatu. Ar tieslietu ministra rīkojumu tika izveidota konkursa komisija, lai izvērtētu pretendentu atbilstību minētajam amatam. 2010. gada 14. jūlijā – pēc otrās kārtas rezultātu apkopošanas – konkursa komisija nolēma izvirzīt VZD ģenerāldirektora amatam Elitu Baklāni-Ansbergu. Viņa atbilda visām konkursā izvirzītajām prasībām, kā arī atlasē pierādīja sevi, piedāvājot konkrētu redzējumu par VZD darbu nākotnē. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta otro daļu pretendentu iestādes vadītāja amatā uz pieciem gadiem ieceļ tieslietu ministrs. Izvērtējot konkursa komisijas sniegto informāciju, tieslietu ministra p.i. I.Lieģis šā gada 15. jūlijā pieņēma lēmumu virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā E. Baklāni – Ansbergu. E. Baklāne – Ansberga līdz šim bija VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” valdes priekšsēdētāja. Pirms tam viņa strādājusi arī VZD. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv