Informācija presei
Valststiesību dienā diskutēs par pašvaldību vietu un lomu izpildvarā
Šī gada 7. novembrī notiks gadskārtējā valststiesību attīstībai Latvijā veltīta konference „Valststiesību diena”. Šogad konferences galvenā tēma būs „Pašvaldību vieta un loma izpildvarā”. Konference ik gadu pulcē kopā tiesību zinātniekus un praktiķus, lai no dažādiem skatu punktiem diskutētu par būtiskiem un problemātiskiem Latvijas tiesību sistēmas jautājumiem, tādējādi sniedzot ieguldījumu šo problēmu tālākā risināšanā. Konferences mērķis ir arī veicināt savstarpējos kontaktus un sadarbību starp tiesībzinātnieku akadēmisko vidi un izpildvaru īstenojošajiem praktiķiem, lai vecinātu tiesiski korektu juridisko problēmu risinājumus aktuālos problēmjautājumos. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes, Valsts prezidenta Ekspertu pārvaldības pilnveides grupas, Ogres novada domes, Rīgas domes, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Tieslietu ministrijas un sabiedriskās politikas centra „Providus”. Konference notiks Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Sākums plkst.10.00. Aicinām interesentus pieteikties konferencei līdz 5.novembrim, nosūtot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: publiclaw@tm.gov.lv. Dalība konferencē ir bez maksas. Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un žurnālu „Jurista Vārds”. Konferences darba kārtība Mediju ievērībai: Mediji ir laipni aicināti piedalīties konferencē vai pieteikties intervijai ar semināra runātājiem, iepriekš sazinoties pa e-pastu Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv vai zvanot 67036739. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv