Valtera Capa apbalvojumu saņēma Maija Dambrova
Leģendārā izgudrotāja Valtera Capa dzimšanas dienā, 4. septembrī, jau astoto reizi tika atzīmēts Latvijas izgudrotājdarbības spars un tieksme pēc jauniem sasniegumiem pētniecībā un zinātnē. Šogad svinīgā ceremonijā Valtera Capa balva tika piešķirta Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītājai, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenai loceklei – prof. Dr.pharm. Maijai Dambrovai par starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem un izcilu ieguldījumu jaunu zāļu radīšanā un to darbības mehānismu noskaidrošanā. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, balvas pasniedza Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors Dr.chem. Edgars Sūna. Savā atklāšanas runā tieslietu ministrs J.Bordāns uzsvēra: “Valtera Capa izgudrotais Minox apsteidza savu laiku! Pilnīgi jauna veida fotoaparāta radīšana, izgudrojuma patentu pieteikšana daudzās valstīs un ražošanas uzsākšana 1937.gadā Valsts Elektrotehniskajā Fabrikā (VEF) veicināja Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē. Arī šodien Latvijas zinātnei un Maijas Dambrovas pārstāvētajam medicīnas ķīmijas virzienam ir plaša atpazīstamība.” Latvijai ir potenciāls atrasties pasaules zinātnes priekšgalā. Vienlaikus ir jādomā arī par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, lai savus izgudrojumus zinātnieki varētu realizēt dzīvē un pats svarīgākais – Latvijā. Valtera Capa izgudrotā Minox ražošana VEF ir spilgts piemērs, uzsvēra J.Bordāns. Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Andrejs Krasņikovs un Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Jānis Spīgulis, sveicot Valtera capa balvas laureāti akadēmiķi Maiju Dambrovu, savās uzrunās uzsvēra zinātnes un inovāciju ciešo saikni un to nepārvērtējamo nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Līdzīgi kā Valters Caps, kurš ar savu izgudrojumu – pasaulslaveno fotoaparātu VEF Minox – veicināja Latvijas vārda atpazīstamību pasaulē, tā arī šīs dienas laureāte ir cēlusi Latvijas vārdu pasaules līmenī. Maija Dambrova ir izstrādājusi jaunas farmakoloģiskas metodes in vitro un in vivo potenciālo medicīnas preparātu darbības noskaidrošanā. Izgudrotas jaunas perspektīvas vielas, kas palīdz organismam cīnīties ar sirds asinsvadu slimībām un iedarbojas uz centrālās nervu sistēmas receptoriem. Prof. Dr.pharm. Maija Dambrova pievērš uzmanību izgudrotājdarbībai arī citus jaunos zinātniekus, pilnveidojot viņu profesionālās iemaņas un prasmes. Turklāt prof. Dambrovas grupa izstrādā jaunus terapeitiskos mērķus un konceptuālas pieejas metabolisma problēmu risināšanā. „Valtera Capa balva pirmo reizi tika piešķirta sievietei, prof. Maijai Dambrovai, tādējādi atzīmējot sieviešu būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnē un pētniecībā. Jāatzīmē, ka profesores sasniegumi farmācijas nozarē ir spodrinājuši Latvijas vārdu ne vien nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī, apliecinot mūsu izgudrotāju augsto potenciālu. Ceram, ka šis apbalvojums iedvesmos arī citas Latvijas izgudrotājas uz izciliem sasniegumiem,” norādīja Patentu valdes direktors S.Laganovskis. Pēc Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) datiem, vairāk nekā 100 ar patentu aizsargāto izgudrojumu autore un līdzautore ir prof. Dr.pharm. Maija Dambrova. Izgudrojumi attiecas uz dažādām medicīnas ķīmijas jomām – gan uz jaunu zāļu vielu radīšanu, gan arī uz to darbības mehānismu noskaidrošanu. Prof. Dambrovas vadītā laboratorija devusi ieguldījumu Latvijas slavenās eksportpreces – mildronāta – darbības mehānisma izpētē. Valtera Capa balvu nodibināja 2004. gadā, lai veicinātu izgudrojumu rašanos Latvijā. Latvijas Zinātņu akadēmija un Patentu valde reizi divos gados to pasniedz labākajiem izgudrotājiem; balvas laureāti līdz šim ir bijuši B.Joffe, R.Kalniņš (2005), J.Upatnieks (2007), R.Skuruls (2009), M.Ābele, K.Lapuška (2011) un J.Spīgulis (2013), I.Kalviņš (2015) un E.Sūna (2017).   Informāciju sagatavoja: Santa Lozda Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas Vadošā referente Tālr.: 67227310 E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv