15% eiropiešu uzskata, ka viņi tikuši diskriminēti. Tas ir pietiekams iemesls, lai Eiropas Komisija jau sesto gadu pēc kārtas rīkotu žurnālistikas konkursu „Par dažādību. Pret diskrimināciju”. Balvai var pieteikties gan iespiesto, gan tiešsaistes mediju žurnālisti. Tā ļauj izcelt talantīgus plašsaziņas līdzekļu profesionāļus, kuri ar saviem rakstiem veido labāku izpratni par daudzveidības priekšrocībām un cīnās pret diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas un rasu vai etniskās piederības dēļ. Šogad konkursā iekļauta jauna rakstu kategorija, kas atspoguļo saikni starp nabadzību un diskrimināciju.   „Diskriminācija ir talanta izniekošana un pamattiesību pārkāpums”, teica Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vienlīdzīgu iespēju komisārs Vladimirs Špidla. „Patlaban nav īstais brīdis, lai pārtrauktu cīņu pret šo negatīvo tendenci. Tieši pretēji — mums vajadzīgi visi pieejamie cilvēkresursi, lai pārvarētu krīzi un vērstu Eiropas ekonomiku atpakaļ uz attīstības ceļa. Šī balva, kuru pasniedz jau sesto gadu, palīdz vairot izpratni par cilvēka tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi, vienlaikus demonstrējot Eiropas žurnālistikas talantus.” Balvai var pieteikties ES žurnālisti, kuri ar savu darbu veicina labāku izpratni par daudzveidības priekšrocībām un cīņu pret diskrimināciju. Konkurss ir daļa no Eiropas Komisijas informatīvās kampaņas „Par daudzveidību. Pret diskrimināciju”, kas visā Eiropā sekmē daudzveidību un labāku informētību par tiesībām netikt diskriminētam. Konkurss tiek organizēts partnerībā ar Eiropas Žurnālistu asociāciju, Eiropas Jauniešu preses apvienību un Eiropas Žurnālistikas centru. Pagājušā gada uzvarētāji bija  Francijas avīzes „Le Monde” un Dānijas dienas avīzes „Jyllands-Posten” pārstāvji. Nesen publicētajā pētījumā „Media4Diversity” žurnālistu balva minēta kā veiksmīgs piemērs, kas demonstrē, cik iedarbīgi var būt politikas veidotāju piedāvātie stimuli, izmantojot iniciatīvas un paralēlus finansēšanas pasākumus. Konkursā var pieteikt rakstus, kas laikposmā no 2008. gada 30. novembra līdz 2009. gada 31. augustam publicēti iespiestajos vai tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos ES. Pieteikumu iesniegšanas adrese: http://journalistaward.stop-discrimination.info. Pēc minētā laikposma beigām visu 27 ES dalībvalstu žūrijas izskatīs iesniegtos rakstus, lai izvēlētos labākos. Pēc tam no 27 valstu uzvarētājiem Eiropas žūrija izvēlēsies trīs labākos rakstus un nosauks Žurnālistu balvas laureātu visā Eiropā. Pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 4500 eiro, otrās un trešās vietas ieguvēji — attiecīgi 3000 un 2000 eiro.   Tāpat kā iepriekšējos gados tiks pasniegta arī speciālā balva. 2010. gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, tāpēc tiks apbalvoti raksti par saikni starp diskrimināciju un nabadzību. Šajā kategorijā pieteikto rakstu tēmai jābūt saistītai ar to, kā diskriminācija rasu vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ var novest pie nabadzības vai kā nabadzība var novest pie diskriminācijas. Speciālās balvas ieguvējs saņems 2500 eiro. Eiropas Komisija ir apņēmusies izskaust diskrimināciju visos slēptajos veidos. Žurnālistu balva ir viena no daudzām ES iniciatīvām, lai veicinātu attieksmes un uzvedības maiņu šā nozīmīgā mērķa sasniegšanā. Papildu informācija http://journalistaward.stop-discrimination.info www.stop-discrimination.info   Special Eurobarometer 296: Discrimination in the European Union – Perceptions, Experiences and attitudes http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf   Kontaktpersonas: Katharina von Schnurbein (Eiropas Komisija): +32 (0)2 298 14 08 Carmel Dunne (Eiropas Komisija): +32 (0)2 299 88 94 Kontaktpersonas Latvijā: Daiga Holma (Nords Porter Novelli): +371 6 7505285 Inese Salmiņa (Nords Porter Novelli): +371 6 7505290