Veicinās intelektuālā īpašuma tiesību attīstību
Šodien, 3.martā, Ministru kabinets pieņēma Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam, kuru mērķis ir intelektuālā īpašuma tiesību jomas vispusīga attīstība valstī un sabiedrības izglītošana intelektuālā īpašuma jomā. Pamatnostādnēs norādītas galvenās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas problēmas – nepilnības un neprecizitātes nacionālajā regulējumā attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un pārvaldību, trūkumi sabiedrības un uzņēmēju informēšanas jomā, pētījumu trūkums šajā jomā, kā arī trūkumi cīņā ar pirātismu internetā. Lai risinātu minētās problēmas, pamatnostādnēs ir piedāvāti dažādi pasākumi un darbības virzieni turpmākajai rīcībai. Tā, piemēram, plānots veikt tiesībsargājošo institūciju darbinieku, t.sk., tiesnešu, prokuroru, muitas darbinieku, policijas darbinieku u.c apmācību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā,. Tāpat plānots organizēt informatīvus pasākumus Latvijas uzņēmējiem par intelektuālā īpašuma tiesību būtību un aizsardzību. Tiks sagatavots un publicēts internetā tiesas nolēmumu apkopojums intelektuālā īpašuma tiesību jomā . Pamatnostādnēs paredzēts, ka internetā būs publicēta bezmaksas statistikas informācija par administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā, lai sabiedrība būtu informēta par iespējamajiem sodiem. Lai uzlabotu cīņu ar pirātismu internetā, pamatnostādnēs piedāvāts izveidot vienotu, specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā, kas apkaros augsto tehnoloģiju jomā un ar to starpniecību izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Ar pamatnostādnēm iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv