Informācija presei
Veidos publisko testamentu reģistru
Šodien, 10.decembrī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par publisko testamentu reģistru”, kas noteiks kārtību, kādā kārtojams publisko testamentu reģistrs (turpmāk - Reģistrs), Reģistrā iekļaujamās ziņas, kā arī to, kādā veidā informācija tiks iesniegta un izsniegta no Reģistra. Vienota Reģistra izveide paredzēta Notariāta likuma grozījumos (norma stājās spēkā 2014.gada 1.maijā), kā arī Koncepcijā par publisko testamenta reģistra izveidi. Reģistrā vienkopus tiks uzskaitīti dokumenti, kas satur pēdējās gribas rīkojumu, kā arī dokumenti, kas atsauc, groza, papildina vai atceļ pēdējās gribas rīkojumu. Paredzēts, ka vienota Reģistra izveide mazinās grūtības zvērinātiem notāriem, vedot mantojuma lietas, un mantiniekiem noskaidrot mantinieka atstājēja testamenta esamību un tā atrašanās vietu. Latvijā šobrīd nepastāv vienota un centralizēta pēdējās gribas rīkojumu aktu uzskaite. Līdz ar to Reģistrs ļaus pēdējās gribas atstājējam reģistrēt savu testamentu, kā arī atvieglos testamenta atrašanu pēc viņa nāves. Reģistrs tiks izveidots jau esošas  valsts informācijas sistēmas „Mantojumu reģistrs” ietvaros un atradīsies  Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā. Reģistram nepieciešamās ziņas sniegs zvērināti notāri, bāriņtiesas un tiesas. Savukārt informāciju no Reģistra izsniegs Latvijas Zvērinātu notāru padome. Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2014.gada 1.maijā. Ar pilnu noteikumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Līva Rancāne Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv