Informācija presei
Veidos vienotas patentu tiesas reģionālo nodaļu
Otrdien, 25.februārī, Ministru kabinets atbalstīja starptautiskā līguma „Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi” parakstīšanu. Līguma mērķis ir izveidot Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālo nodaļu. Pagājušā gadā februārī Latvija parakstīja starptautisku līgumu „Vienotās patentu tiesas izveides nolīgums”. Vienotā patentu tiesa būs līgumslēdzēju valstu kopīga tiesa, kas nodrošinās tiesvedību patentu jautājumos, kā arī novērsīs nepieciešamību dublēt tiesvedības procesus dažādās iesaistīto dalībvalstu tiesās un risku pieņemt atšķirīgus lēmumus paralēli noritošos tiesas procesos. Plānots, ka Vienotā patentu tiesa savu darbību uzsāks 2015.gadā. Nolīgums paredz divu vai vairāku līgumslēdzēju dalībvalstu tiesības veidot Vienotās patentu tiesas reģionālo nodaļu. Latvija kopā ar Zviedriju, Lietuvu un Igauniju vienojās par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi.
„Pēc reģionālās nodaļas izveidošanas Latvijas ražotājiem, izgudrotājiem un komersantiem tiks nodrošināta iespēja arī Rīgā skatīt patentu strīdus, kuros iesaistītas puses no dažādām valstīm. Tas ļaus ieekonomēt tiesāšanās izdevumus un nodrošinās iespēju būt pārstāvētiem ar vietējo zvērināto advokātu un patentpilnvaroto palīdzību. Šis ir arī labs Baltijas un Ziemeļvalstu vienotības signāls, kā arī nozīmīga joma, kurā mēs varam sadarboties, veidojot vienotu judikatūru,” pozitīvi Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi vērtē tieslietu ministre Baiba Broka.
Papildus tam dalība reģionālajā nodaļā ļaus tehniskajiem un juridiskajiem ekspertiem no Latvijas iegūt pieredzi, iesaistoties Vienotās patentu tiesas darbībā un lietu iztiesāšanā. Paredzēts, ka starptautisko līgumu ministre parakstīs 2014.gada 4.martā Briselē.               Ar informatīvo ziņojumu un līguma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv