Informācija presei
Šodien, 12.martā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Kriminālprocesa likumā, kuri paredz izveidot, vienotu  informācijas sistēmu starptautiskās sadarbības lūgumiem krimināltiesiskajā jomā. Jaunā informācijas sistēma nepieciešama, lai efektīvi varētu apkopot statistikas datus par tiesiskās palīdzības lūgumiem un nodrošinātu ātru informācijas apriti starp kompetentajām iestādēm Latvijas Republikas teritorijā - Tieslietu ministriju, Valsts policiju un Ģenerālprokuratūru. Informācijas sistēma sistematizēs visus tiesiskās palīdzības lūgumus pēc noteiktiem kritērijiem –tiesiskās palīdzības lūgumu veidiem, to nosūtīšanas un saņemšanas tiesiskā pamatojuma, atteikuma iemesliem, kā arī tiks veikts informācijas apkopojums par spriedumos noteiktajiem sodiem, naudas sodu un konfiscēto naudu apmēriem. Izveidotā informācijas sistēma būs Valsts informācijas sistēma. Likumprojekts paredz, ka grozījumi Kriminālprocesa likumā stāsies spēkā 2013.gada 1.jūlijā. Ar grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Grozījumi vēl jāapstiprina Saeimai. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv