Šodien, 15. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Uzņēmumu reģistra (UR) sagatavoto koncepciju par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju. Tās mērķis ir nodrošināt vienotu publiskā sektora subjektu uzskaiti un aktuālas informācijas pieejamību subjektiem vienuviet, kā arī radīt priekšnoteikumus efektīvas un pilnvērtīgas publiskā sektora subjektu klasifikācijas veikšanai. Koncepcijā UR piedāvā divus variantus. Pirmais paredz izveidot jaunu publisko personu un iestāžu sarakstu, kura vešanu nodrošinātu UR. Šāds saraksts nodrošinātu gan vienotu valsts iestāžu uzskaiti, gan aktuālās informācijas par sarakstā ierakstītajiem subjektiem uzskaiti un pieejamību vienuviet. Otrais variants paredz nemainīt esošo situāciju ar vairākiem sarakstiem, kuros ietverta dažāda informācija par publiskā sektora subjektiem un kas pielāgota atsevišķu iestāžu vajadzībām, ne sabiedrībai kopumā. Tas gan nozīmē, ka ir iespējams prognozēt sagaidāmās sekas, kas kopumā atstās negatīvu iespaidu uz valsts ekonomisko rādītāju un institucionālo vienību pārskatāmību. Pirmā varianta ieviešanai ir nepieciešami 72 tūkstoši latu. Veicot normatīvā regulējuma izpēti, kā arī noskaidrojot speciālistu un ekspertu viedokli, UR secināja, ka nav nepieciešams mainīt pašreizējo saimnieciskās darbības veicēju uzskaiti. Tas saimnieciskās darbības veicējiem radītu lieku administratīvo slogu, kā arī pašreizējais regulējums ir pietiekams, lai nodrošinātu efektīvu valsts funkciju izpildi šajā jomā. Pašlaik Latvijā nepastāv publisko personu un iestāžu vienota reģistrācija, bet tiek veikta to administratīvā uzskaite un klasifikācija atsevišķu institūciju vajadzībām. Koncepcija vēl jāatbalsta valdībai. Ar koncepcijas projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/