Šodien, 22.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas risinās informatīvajā ziņojumā „Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim)” minētās problēmas, kā arī citas praksē atklātās problēmas. Ņemot vērā valsts budžeta iespējas, ar minētajiem grozījumiem plānots novērst problēmas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas normatīvajā regulējumā, kas skar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasītāju un sniedzēju pienākumus un atbildību, kā arī juridiskās palīdzības sniedzēju loku, darba kvalitāti, pieejamību un kompetences celšanu. Grozījumi paredz precizēt ar juridisko palīdzību saistīto izdevumu samaksas regulējumu, Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu pārsūdzības kārtību, kā arī noteikt līgumu ar juridiskās palīdzības sniedzējiem slēgšanas, līguma darbības pagarināšanas un izbeigšanas regulējumu. Plānots arī papildināt juridiskās palīdzības sniedzēju loku ar jaunu juridiskās palīdzības sniedzēju – biedrību vai nodibinājumu, kā arī veikt citus tehniska rakstura precizējumus, kas nepieciešami Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma sakārtošanai. Minētie likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/