Informācija presei
Veiksmīgi noritējis pirmais Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas seminārs
Ceturtdien, 27. oktobrī, Rīgā notika pirmais Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas rīkotais seminārs "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas aktuālie jautājumi un plānotās izmaiņas tiesiskajā regulējumā". Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā šobrīd jau ir 112 dalībnieki. Uz pirmo semināru bija sapulcējušies ap 70 dzimtsarakstu nodaļu darbinieku. Semināru atklāja Rīgas Domes izpilddirektors Juris Radzevičs un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, paužot atbalstu Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas aktivitātēm un vēlot visiem asociācijas dalībniekiem arī turpmāk augstu turēt sava aroda prasmi. Seminārā piedalījās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Latviešu valodas aģentūras eksperti, pārrunājot aktuālos jautājumus par ārvalstnieku likumīgu uzturēšanos Latvijā, uzturēšanās atļaujām un citiem dokumentiem ārvalstniekiem, tajā skaitā bēgļiem, bezvalstniekiem un alternatīvā statusa personām, kā arī apskatot problēmjautājumus, kas saistīti ar ārvalstnieku personvārdu atveidi latviešu literārajā valodā. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments asociācijas dalībniekus iepazīstināja par plānotajām izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrāciju reglamentējošos normatīvajos aktos. Savukārt Rīgas pilsētas Ziemeļu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Bumbiere-Kaže dalījās pieredzē par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv