Veiksmīgi noritējusi pirmslaulību apmācību programmas izstrāde
Trešdien, 21.oktobrī, pašvaldību vadītāji tika informēti par pirmslaulību apmācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā. Pasākuma laikā tika prezentēta pati programma, kā arī diskutēts par iespējām to ieviest. Atklājot sanāksmi tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norādīja: " Jau Satversmē uzsvērtas ikvienas personas tiesības zināt savas tiesības. Ar informatīvo pasākumu „Pirmslaulību apmācības programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā - saturs un īstenošana” mēs vēlamies gan pievērst sabiedrības uzmanību ģimenei kā visa pamatvērtībai un veicināt atbalstu uzskatam, ka ģimenei būtu jābūt balstītai laulībā, gan informēt pašvaldību vadītājus un medijus par programmas ideju, sniedzot ieskatu programmas saturā, un diskutēt par šīs programmas ieviešanu praksē." Kā savā uzrunā norādīja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina: “Šobrīd ir veiksmīgi noritējis pilotprojekts šai programmai. Kamēr tiek veikts izvērtējums, kā šo programmu īstenot praksē un meklēts risinājums nepieciešamajam finansējumam apmācību programmas ieviešanai, pašvaldības tiek aicinātas izvērtēt iespējas šādu programmu realizēt savu iespēju robežās vai vairākām pašvaldībām sadarbojoties. Šī mācību programma praksē ir paredzēta pāriem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par laulības noslēgšanu, tomēr jau šobrīd ir redzams, ka to var paplašināt arī uz jau laulībā esošiem pāriem vai pat plašāk – to var apgūt jebkura persona.  Jau tagad dzirdam ļoti pozitīvas atsauksmes par programmas saturu, kas ļauj noticēt, ka mācību programmas ideja arī nākotnē nodrošinās ģimenēm iespēju iegūt jaunas zināšanas un arī prasmes daudzos jautājumos. Un nav noslēpums, ka vairākums no pilotprojektā iesaistītajiem pāriem, ir pieņēmuši atbildīgu lēmumu stāties laulībā. ” Tā kā veiksmīgi noslēdzies programmas pilotprojekts, kura ietvaros pieci pāri veiksmīgi apmeklējuši apmācības, pašvaldības tika aicinātas izvērtēt iespējas šo programmu ieviest jau tuvākajā laikā. Savukārt līdz 2016.gada pirmā pusgada beigām Tieslietu ministrija sniegs priekšlikumus attiecībā uz turpmāko programmas ieviešanas procesu un ar to saistītajām izmaksām. Plānots, ka pāri uz šīm mācībām varēs doties brīvprātīgi, proti, nav plānots, ka tās būs obligāti apmeklējamas. Paredzēts, ka apmācības būs 24 stundu apjomā, kas sadalītas pa četrām tēmām jeb moduļiem – finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti, vecāku pienākumi un atbildība. Finanšu modulī topošie laulātie varēs apgūt tādas tēmas kā naudas gudru pārvaldību, kā plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus. Laulības tiesiskajos aspektos – laulības noslēgšanas juridiskās sekas, mantiskos jautājumus, personiskās attiecības un pienākumus ģimenē, tajā skaitā arī attiecībā uz bērniem. Savukārt modulī par laulības psiholoģiskajiem un ētiskajiem aspektiem pāri varēs apgūt un izprast, kādas grūtības un uzdevumi ir katrā laulības dzīves posmā, kā ar tiem tikt galā, kā veidot emocionāli veselīgas, pilnvērtīgas un uz savstarpējo cieņu balstītas attiecības ģimenē. Apmācību noslēdzošā tēma būs par vecāku pienākumiem un atbildību, kurā tiks akcentēta vecāku savstarpējo attiecību ietekme uz bērna attīstību, galvenie uzdevumi, to īstenošana dažādos bērna attīstības vecuma posmos.    Papildu informācija Apmācību programmu izveidojusi Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju. Mācību programmas mērķis izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017.gadam. Tajās definēta nepieciešamība īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus par vecāku lomu, bērnu tiesībām, vecāku atbildību un pienākumiem, kā arī to tiesībām ilgtermiņā. Informatīvo pasākumu uzdevums ir palīdzēt vecākiem (īpaši jaunajiem vecākiem) iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu pilnvērtīgi uzņemties rūpes par bērniem un veidot stabilu un laimīgu ģimeni.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv