Lai veicinātu labvēlīgāku, iecietīgāku un pieņemošāku attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, Tieslietu ministrija īstenojusi Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas projektu Nr. 2008/1.1./12 „Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projekta norises laikā Latvijas sabiedrība tika informēta par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu un dzīves situāciju mūsu valstī, kā arī tika veicināta sabiedrības izpratne par šo procesu. Tāpat projektā tika sniegts vispārējs ieskats Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikā. Sabiedrības informēšanas nolūkā tika īstenota informatīva kampaņa masu informācijas līdzekļos (publikācijas presē, televīzijas un radio raidījumi, izvietoti vides plakāti, izgatavoti plakāti, pārraidītas īsfilmas), kā arī organizēti seši interaktīvi informatīvi pasākumi valsts pārvaldes speciālistiem, pašvaldību darbiniekiem, atbalsta profesiju pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzēju asociācijām, piedaloties trešo valstu valstspiederīgajiem. Papildus tika izstrādāta komunikācijas stratēģija sabiedrības informēšanai par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā 2011.-2015. gadam. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.