Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus likumā „Par tiesu varu” un citos normatīvajos aktos, kas paredz atteikties no tiesu piesēdētāju institūta. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Latvijā tiesu piesēdētāji piedalās koleģialitātes principa īstenošanā atsevišķi noteiktu krimināllietu iztiesāšanā rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās. Kā teikts likumprojektu anotācijā, sakarā ar vispārējo taupības režīmu, budžeta līdzekļu ekonomiju un izdevumu samazināšanu, kā arī ievērojot, ka sabiedrības iesaiste tiesas spriešanā var tikt īstenota citos veidos, proti, jebkuram sabiedrības loceklim, tajā skaitā, žurnālistam ir iespēja piedalīties atklātos tiesas procesos, kā arī paust sabiedrības viedokli ar masu mediju starpniecību, nepieciešams atteikties no tiesu piesēdētāju institūta. Likums nenosaka, ka tiesu piesēdētājam ir nepieciešama juridiskā izglītība. Turklāt ir gadījumi, kad tiesas sēdi jāatliek tikai tāpēc, ka kāds no tiesas piesēdētājiem nav ieradies un tas būtiski kavē lietas izskatīšanu. Gadījumā, ja attiecīgais kriminālprocess vēl turpinās, tad tiesas piesēdētājam tiks maksāta darba alga arī turpmāk, kamēr tas tiks izbeigts vai arī lietā tiks taisīts spriedums. Līdz ar to šodien akceptēti grozījumi likumā „Par tiesu varu”, „Par pašvaldībām”, Kriminālprocesa likumā, kā arī pieņemts likumprojekts  „Par likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu””. Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv