Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja informatīvo ziņojumu par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai (turpmāk tekstā - Ziņojums), kurā analizēta pašreizējā darba strīdu izskatīšanas efektivitāte, kā arī piedāvāti vairāki varianti tās uzlabošanai. Ziņojumā izskatīti vairāki Iespējamie risinājumi darba strīdu ātrākai un efektīvākai izskatīšanai, tai skaitā, speciālo tiesu vai šķīrējtiesu izveide, Alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu izmantošanas veicināšana, Efektīva pirmstiesas strīda risināšanas mehānisma izveide un Tiesnešu apmācība un sabiedrības izglītošanas pasākumi. Speciālo tiesu vai šķīrējtiesu ieviešana Ziņojumā izskatīts kā komersantu piedāvāts alternatīvs risinājums kritikai par tiesu procesu neefektivitāti, izskatot darba strīdus. Kā alternatīvi strīdu risināšanas mehānismi Ziņojumā tiek izskatīti šķīrējtiesas izveidošanas kārtības un darbības pamatprincipu noteikšana un meditācija. Minētā ietvaros Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Šķīrējtiesu likums”, kas 2008. gada 16. aprīlī ir iesniegts Valsts kancelejā, savukārt, attiecībā uz mediāciju Tieslietu ministrijas izstrādātais koncepcijas projekts „Mediācijas ieviešana Latvijā civiltiesisko strīdu risināšanai”, kas atbalstīts Ministru kabineta komitejā 2008. gada 8. decembrī. Kā efektīvs pirmstiesas strīda risināšanas mehānisms Ziņojumā tiek izskatīta iespēja izveidot Valsts darba inspekcijas komitejas kā koleģiālas institūcijas, kas pēc iespējas īsākā laikā izskatītu individuālos darba tiesību strīdus. Tiesnešu apmācība un sabiedrības izglītošanas pasākumu ietvaros Ziņojumā izskatīta iespēja veikt informējoša rakstura pasākumus, izdot informatīvus bukletus, kā arī veicināt tiesnešu savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus. Ziņojumā secināts, ka speciālo darba tiesu izveide būtu finansiāli neizdevīgs pasākums, savukārt, atbalstāma detalizētas izpētes uzsākšana par efektīva darba strīdu pirmstiesas risināšanas mehānisma izveidi un turpināms darbs pie alternatīvo strīdu risināšanas veidu izmantošanas veicināšanas. Ziņojums nosūtīts saskaņošanai ar Finanšu, Labklājības un Bērnu, ģimenes un integrācijas lietu ministrijām. Ar pilnu informatīvo ziņojuma projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036708 e-pasts: reinis.brigis@tm.gov.lv