Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), kas paredzēs pirmā hipotekārā kreditora tiesību aizsardzību. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, lai izpildītu starptautisko aizdevumu saņemšanai sniegto solījumu. Kā teikts grozījumu anotācijā, CPL nodaļa „Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu” nosaka vispārēju kārtību piedziņas vēršanai uz nekustamo īpašumu, ja piedziņa tiek veikta pamatojoties uz izpildu dokumentu un to veic zvērināts tiesu izpildītājs. Taču CPL regulējumā nav noteikti gadījumi, kuros būtu šķēršļi piedziņas vēršanai uz nekustamo īpašumu. Lai sasniegtu likumprojekta mērķi, paredzēts noteikt pirmā hipotekārā kreditora aizsardzību, tādejādi veicinot hipotekāro parādsaistību restrukturizāciju, mazinot nelietderīgu piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu procesu skaitu, vienlaikus saglabājot prioritāru piedzinēju tiesību aizsardzību. Proti, ar grozījumiem CPL tiks noteikts, ka hipotekārajam kreditoram, kuram par labu nostiprināta pirmā hipotēka, vienlaikus ar pienākumu informēt tiesu izpildītāju par atlikušā prasījuma apmēru tiks lūgts arī informēt tiesu izpildītāju, vai hipotekārais kreditors piekrīt nekustamā īpašuma pārdošanai.  Tiks noteikts, ka nav iespējama piedziņas vēršana uz ar hipotēku apgrūtinātu nekustamo īpašumu, ja nebūs saņemta pirmā hipotekārā kreditora piekrišana vai arī nebūs tiesu izpildītāju depozīta kontā iemaksāts nodrošinājums minētā kreditora atlikušā prasījuma summas apmērā. Pašlaik CPL nosaka, ka piedziņas procesā, veicot nekustamā īpašuma pārdošanu, iespējamas trīs izsoles, proti, pirmā izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, otrā izsole – no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē, bet trešā izsole, ja tādu lūdz piedzinējs, sākas no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē. Likumprojekts paredz samazināt izsoļu skaitu uz divām līdzšinējo iespējamo trīs vietā. CPL paredz, ka personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Pēc izsoles nosolītājam viena mēneša laikā jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis. Ar grozījumiem vēlas paredzēt kā samaksas veidu ieviest bankas beznosacījuma garantijas vēstules. Tās ir banku finanšu pakalpojuma veids, ar kuru banka kā galvinieks uzņemas saistību kā pats parādnieks noteiktas summas apmērā. Lai nodrošinātu, ka pēc izsoles, kurā izmantota bankas beznosacījumu garantijas vēstule, būs iespējams vienlaicīgi ar īpašnieka maiņu zemesgrāmatā nostiprināt arī jaunu ķīlas atzīmi. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv