Informācija presei
Vērtēs Latvijas tiesību aktu atbilstību OECD Konvencijas prasībām
No šā gada 3. līdz 6.jūnijam Parīzē norisināsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Darba grupa) sanāksme. Sanāksmes laikā tiks izskatīts pirmais Latvijas novērtējuma ziņojums, lai noteiktu tās tiesību aktu atbilstību OECD Konvencijas par kukuļdošanas ārvalstu amatpersonām apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (Konvencija) prasībām. Sanāksmē piedalīsies delegācija no Latvijas, kuru vadīs tieslietu ministre Baiba Broka, un tajā būs pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, kā arī Ģenerālprokuratūras un KNAB pārstāvji. Latvijas dalība Darba grupā un pievienošanās Konvencijai ir ļoti svarīgs priekšnosacījums Latvijas iestāšanās OECD. Darba grupa Latvijas novērtējumu veiks divos posmos, pēc kuriem tiks pieņemts lēmums par Latvijas gatavību pievienoties ietekmīgajai organizācijai. Tieslietu ministre B. Broka atzinīgi vērtē Latvijas virzību uz OECD: „Latvijas iestāšanās OECD jau labu laiku ir Latvijas dienaskārtībā kā nozīmīgākā ekonomiskā un ārpolitikas prioritāte. Tas ir solis ceļā uz ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā, kā arī sniegs jaunas iespējas attiecībā uz starptautiskiem biznesa darījumiem. Dalība OECD būs apliecinājums, ka Latvija ir pilnībā iekļāvusies pasaules attīstītāko valstu vidū. Šobrīd ir izpildīti vairāki priekšnoteikumi, kas tuvina Latvijas iestāšanos OECD, un šī sanāksme ir būtisks atskaites punkts līdz šim paveiktajam.” Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu Darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta  pievienoties Konvencijai. Latvija ratificēja (apstiprināja) Konvenciju, pieņemot likumu „Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” šā gada 21.martā. Savukārt Konvencija stājās spēkā šā gada 30.maijā. Konvencijā iekļautie pienākumi dalībvalstīm ir vērsti uz vairāku mērķu sasniegšanu: 1. novērst un apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistībā ar starptautiskajiem biznesa darījumiem, paredzot kriminālatbildību par šāda veida kukuļošanu; 2. nodrošināt atbildības piemērošanu juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu; 3. nodrošināt valsts spēju sekmīgi apkarot starptautisko kukuļošanu, kā arī veicināt starptautisko sadarbību šī noziedzīgā nodarījuma izskaušanā. Lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu atbilstību Konvencijas normām, tika pilnveidotas Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas, kas regulē gan kukuļošanas kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī palīdz apkarot korupciju starptautiskajos biznesa darījumos. Latvijas pievienošanās Konvencijai būtiski uzlabos gan Latvijas tiesisko ietvaru attiecībā uz starptautiskās kukuļošanas apkarošanu un novēršanu, gan šī regulējuma praktisko piemērošanu. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv