Šodien, 8.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kas paredz vienkāršot komercsabiedrību reorganizācijas kārtību. Minētie grozījumi Komerclikumā tiek veikti, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvu 2009/109/EK. Grozījumi paredz atbrīvot reorganizācijā iesaistītos subjektus no atsevišķu reorganizācijas dokumentu sagatavošanas, ja visi komercsabiedrības biedri vai dalībnieki (akcionāri) tam piekrīt vai visas pievienojamās komercsabiedrības pamatkapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai komercsabiedrībai. Tāpat ar grozījumiem atvieglos reorganizācijas kārtību, ja iesaistītas mātes un meitas sabiedrības, kā arī reglamentēs reorganizācijas dokumentu elektronisku pieejamību komercsabiedrības mājas lapā. Ar grozījumiem arī precizēs Komerclikuma regulējumu attiecībā uz kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču noturēšanu, nosakot, ka tās noturamas tajā administratīvajā teritorijā, kurā ir reģistrēta kapitālsabiedrības juridiskā adrese. Šāds regulējums ļaus izvairīties no gadījumiem, kuros kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce tiek noturēta pat ārvalstīs ar mērķi liegt finansiāli mazāk nodrošinātajiem dalībniekiem piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē. Papildus jau minētajam precizēs Uzņēmumu reģistra kompetenci attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu, nosakot, ka Uzņēmumu reģistrs sasauc akcionāru sapulci gadījumā, ja akcionāru sapulce nav notikusi likumā noteiktajā termiņā. Tāpat grozījumi paredz Komerclikumā noteikt komercsabiedrības biedriem vai dalībniekiem pienākumu iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par komercsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem. Šāds pienākums tiks attiecināts uz tiem komercsabiedrības biedriem vai dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 25% no sabiedrības daļām un kuri ir juridiskās personas vai kuri daļas tur citas personas labā. Vienlaikus likumprojekts noteic virkni gadījumu, kuros šāds pieteikums nav jāsniedz. Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā 2011.gada 1.jūnijā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv