Vispārīgās datu aizsardzības regulas 100 piemērošanas dienas
Trešdien, 12. septembrī, plkst. 14.00 Tieslietu ministrijā notiks Datu aizsardzības konsultatīvās atbalsta padomes (turpmāk – Padome) kārtējā sanāksme, kurā padomes dalībnieki diskutēs par aizvadītajām 100 dienām pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) piemērošanas. Sanāksmes laikā Datu valsts inspekcija iepazīstinās ar aptaujas rezultātiem par sabiedrības gatavību Regulas prasību izpildei un aktualitātēm saistībā ar Regulu. Padome tika izveidota, lai diskutētu ar nozaru pārstāvjiem par Regulas dažādo interpretāciju un neskaidrajiem jautājumiem, veicinot vienotu sabiedrības un nozaru pārstāvju izpratni par Regulu un tās piemērošanas specifiku. Padomi vada Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Padomes sastāvā ir Datu valsts inspekcija, lielāko nozaru pārstāvji (plašsaziņas, veselības, labklājības, izglītības u.c.) un Tiesībsargs.   Mediju iespējas: Mediji aicināti klausīties sanāksmi klātienē, kā arī pēc sanāksmes beigām uzdot individuālus jautājumus padomes dalībniekiem. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegs: Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Daiga Avdejanova, Datu valsts inspekcijas direktore; Agnese Boboviča, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja; Ivo Krievs, Eiropas personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E), Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.   Mediju pārstāvjiem pieteikšanās pie Lanas Mauliņas pa e-pastu Lana.Maulina@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 12. septembra plkst. 13.00. Lai iekļūtu Tieslietu ministrijā, pie caurlaides saņemšanas būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.