Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns 2013.gada 10.maijā tikās ar Vācijas Hesenes federālās zemes tieslietu, integrācijas un Eiropas lietu ministru Jergu-Uvi Hānu (Jörg-Uwe Hahn) un vairākiem Hesenes federālās zemes landtāga pārstāvjiem. Pozitīvas gaisotnes vizītes laikā tika pārrunāti savstarpējās tiesiskās sadarbības jautājumi, kā arī identificētas līdzīgas problēmas tiesu sistēmas efektivizācijā, īpaši tiesvedības procesu paātrināšanā un to kvalitātē. Nolūkā veicināt un attīstīt abu valstu vienotu nostāju Eiropas Savienības (ES) jautājumos tieslietu jomā, ministri sarunā pievērsās savstarpējām prioritātēm, attīstot kopīgu tieslietu telpu ES mērogā. Ņemot vērā Latvijas un Vācijas radniecīgo tiesību sistēmu regulējumu, vēsturiski abu valstu pozīcijas Eiropas līmenī ir bijušas idejiski tuvas. Abu valstu ministri uzsvēra, ka ES tiesību izstrādē būtu jārod atbilstošs balanss ES un nacionālo tieslietu sistēmu starpā. Jānis Bordāns un Jergs – Uve Hāns par svarīgu atzina, ka ES tiesiskā telpa tiek attīstīta, stiprinot saikni dalībvalstu starpā, vienlaikus sniedzot iespēju valstīm saglabāt nacionālo tieslietu sistēmu pamatvērtības. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv