Informācija presei
Vizītē Rīgā ieradīsies Francijas un Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju pārstāvji
Datu valsts inspekcijā no 2015.gada 26.maija līdz 27.maijam viesosies Francijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas prezidente I.Falke Pierotina (Isabelle Falque-Pierrotin), kā arī Lietuvas un Igaunijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju pārstāvji. Vizītes laikā Rīgā plānots pārrunāt Baltijas valstu sadarbības praksi, īstenojot vienotas pārbaudes dažādās jomās. Šāda sadarbība Eiropas Savienībā tiek atzīta par labo praksi, tādēļ I.Falke Pierotina (Isabelle Falque-Pierrotin), kas vienlaicīgi ir arī direktīvas „Par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” 29. panta darba grupas priekšsēdētāja, vēlas uzzināt šādas sadarbības praktiskos aspektus un izzināt problēmjautājumus. Vizītes laikā I.Falkei Pierotinai (Isabelle Falque-Pierrotin) plānota tikšanās arī ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par vispārējās Eiropas Savienības datu aizsardzības regulas virzību Latvijas prezidentūras laikā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv