Informācija presei
Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā ar Zaļo grāmatu par Eiropas Savienības korporatīvās pārvaldības ietvaru un uzsākusi tās sabiedrisko apspriešanu. Zaļās grāmatas sabiedriskajā apspriešanā ir aicināts piedalīties ikviens interesents, kurš vēlas dalīties ar redzējumu par korporatīvās pārvaldības attīstību un regulējuma pilnveidošanu. Atbildes uz Zaļajā grāmatā uzdotajiem jautājumiem var sniegt līdz šī gada 22.jūlijam. Zaļā grāmata sastāv no 25 jautājumiem par kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību, kas sadalīti četrās kategorijās: vispārīgie jautājumi, valdes regulējums, akcionāru regulējums un korporatīvās pārvaldības principu īstenošana un uzraudzība. Ar vispārīgajiem jautājumiem EK vēlas apzināt nepieciešamību korporatīvās pārvaldības principus attiecināt ne tikai uz biržu sarakstos iekļautajām kapitālsabiedrībām, bet arī uz „slēgtajām” kapitālsabiedrībām. Tāpat EK apzina nepieciešamību paredzēt atšķirīgu korporatīvās pārvaldības režīmu mazajiem un vidējiem komersantiem. Sadaļa par valdes regulējumu ietver tādus jautājumus kā valdes locekļu profesionalitāte, valdes locekļiem izvirzāmie kritēriji un valdes sastāva profesionālā daudzveidība. EK uzsvaru liek arī uz pietiekamu laiku savu pienākumu izpildei un uzdod jautājumu par nepieciešamību ierobežot skaitu amata vietām, kuras valdes loceklis var ieņemt vienlaicīgi. Tāpat šajā sadaļā ietverti jautājumi par valdes locekļu darbības novērtēšanu un atalgojuma politiku. Trešā grupa ietver jautājumus par akcionāru tiesībām un pienākumiem. Šajā grupā tiek akcentēta akcionāru lēmumu ietekme ne tikai uz pašu kapitālsabiedrību, bet uz sabiedrību kopumā, jo īpaši uzsverot negatīvās sekas, kas rodas no īstermiņa domāšanas tirgū. Kā vienmēr aktuāls jautājums ir mazākumdalībnieku aizsardzība, īpaši akcentējot nepieciešamību pārskatīt valdes locekļu interešu konfliktu regulējumu un darījumu slēgšanu ar kapitālsabiedrību saistītajām personām. Zaļās grāmatas noslēgumā EK ietvērusi jautājumus par gadījumiem, kad kapitālsabiedrība atkāpjas no korporatīvās pārvaldības principiem un par nepieciešamību šādu atkāpšanos pamatot un izskaidrot. Zaļā grāmata un sīkākā informācija par tās sabiedrisko apspriešanu ir pieejama mājaslapā http://ec.europa.eu Baiba Lielkalne Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja E-pasts: baiba.lielkalne@tm.gov.lv Tālr. 67036949 Atrašanās vieta: Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050 Juridiskā adrese: Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536