Informācija presei Jaunumi
bvwsx

Otrdien, 12. septembrī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere piedalījās Eiropas Padomes Zaudējumu reģistra 2. sanāksmē par Krievijas radītajiem zaudējumiem Ukrainā.

Sanāksme ir kā turpinājums šī gada 11. septembra Eiropas Padomes Tieslietu ministru neformālajai  konferencei "Ceļā uz taisnīgumu Ukrainai", kurā pausts stingrs nosodījums Krievijas agresijai pret Ukrainu. Konferences noslēgumā parakstīta vienota politiskā deklarācija, kas ietver arī vadlīnijas jeb Rīgas principus, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu Ukrainas zaudējumu reģistra darbību. Zaudējumu reģistrs izveidots, lai dokumentētu Krievijas agresijā pret Ukrainu nodarītos zaudējumus, tas kalpos kā demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanas mehānisms Ukrainā.

Sanāksmes atklāšanā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norādīja: Zaudējumu reģistrs ir būtisks solis, lai sauktu Krieviju pie atbildības un radītu starptautisku kompensācijas mehānismu. Lepojos, ka vakar Eiropas Padomes tieslietu ministru sanāksmē pieņemtie Rīgas principi kalpos kā politiskās vadlīnijas, kuras izmantot, lai reģistrs strādātu efektīvi”.

Eiropas Padomes Zaudējumu reģistra 2. sanāksme notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejas ietvaros Rīgā, to organizē Ārlietu ministrija.