Zemes reforma pabeigta 78% pašvaldību
Šobrīd zemes reforma ir pabeigta 92 pašvaldībās jeb 78% no visām pašvaldībām. Zemes reformas pabeigšana attiecīgajā teritorijā liecina, ka visas teritorijā esošas zemes vienības ir apzinātas un tam noteikts tiesisks statuss, kā arī visi procesi attiecībā uz personu tiesībām atgūt zemi ir pabeigti. Tas veicinās arī zemes turpmāko apsaimniekošanu, attīstību un aizsardzību. Kā liecina Valsts zemes dienesta sniegtā informācija, līdz zemes reformas pilnīgai pabeigšanai palikušas 2023 zemes vienības. Zemes reforma vēl nav pabeigta, t.i., pašvaldība nav vēl pieņēmusi lēmumu par zemes reformas pabeigšanu, 16% pilsētu teritorijās (12 pilsētās), proti, Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī, Vangažos,  Krāslavā, Pļaviņās, Rīgā, Rūjienā,  Smiltenē, Tukumā un Viļānos. Zemes reforma jāpabeidz arī 16% lauku apvidus teritorijās (18 lauku apvidus teritorijās), proti, Babītes, Baltinavas, Ciblas, Daugavpils, Dundagas, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Madonas, Ogres, Pļaviņu, Priekuļu, Rundāles, Tukuma, Vārkavas un Viļānu novados. Zemes reformas mērķis ir pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības laukos, lai veicinātu Latvijas tradicionālā lauku dzīvesveida atjaunošanu, nodrošinātu dabas un citu resursu saimniecisku izmantošanu un aizsardzību, augsnes auglības saglabāšanu un celšanu, kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas palielināšanu.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv