Informācija presei
Pirmdien, 22. decembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalīsies svinīgajā ceremonijā, kurā Valsts prezidentam Valdim Zatleram zvērestu nodos 17 tiesneši, no kuriem 11 būs Administratīvās rajona tiesas tiesneši. Pēc zvēresta nodošanas Administratīvajā rajona tiesā Rīgā darbu uzsāks Lauma Paegļkalna, Rudīte Migla un Linda Piusa. Savukārt ar 2009.gada janvāri izveidotajā Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē - Solvita Pujāte, Staņislavs Linkevičs un Andris Zutis, Valmierā - Solveiga Pone, Guntars Ploriņš, un Liepājā - Agija Kudrēviča, Stella Blūma un Solvita Sērdiene. Tāpat zvērestu nodos Ludzas rajona tiesas tiesnesis Gunārs Strucinskis, Rīgas rajona tiesas tiesnesis Andris Pešudovs, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnese Iveta Stuberovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Moļņika, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Dace Kantsone un Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Laila Gulbe. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 68. pantu tiesneša zvērestu pieņem Valsts prezidents un pēc tā došanas tiesnesis stājas pie savu pienākumu pildīšanas. Kā iepriekš ziņots, 2009.gada 5.janvārī darbu uzsāks Administratīvās rajona tiesas reģionālie tiesu nami Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Jelgavā. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu izveidošana četros apgabalos nepieciešama, lai veicinātu administratīvo tiesu pieejamību reģionos. Līdz ar to reģionu iedzīvotājiem vairs nebūs jādodas uz Rīgu, lai iesniegtu prasības Administratīvajā rajona tiesā. Tiesu namu izveides mērķis ir arī mazināt ilgos administratīvo lietu izskatīšanas termiņus, kas šobrīd sniedzas līdz 2011. gadam. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536