Zvērinātai tiesu izpildītājai piemēro maksimālo naudas sodu
Pirmdien, 1.decembrī, notika Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas sēde (Komisija), kuras laikā nolēma zvērinātai tiesu izpildītājai piemērot disciplinārsodu – naudas sodu maksimālā apmērā (1430 euro). Komisija sēdē skatīja šā gada 4.novembra sēdē atlikto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, kas tika ierosināta ar tieslietu ministra Gaida Bērziņa 2014.gada 10.oktobra rīkojumu. Disciplinārlieta iepriekš tika ierosināta par pieļautiem pārkāpumiem depozītu summu uzskaitē un kontrolē, vairākiem pārkāpumiem nolēmumu izpildē, rīcību ar trešo personu naudas līdzekļiem, ienākošo un izejošo naudas līdzekļu pareizu uzskaiti un virzību, lietvedības organizēšanu, kā arī par pārbaudes veicēju nenodrošināšanu ar iespēju iepazīties ar izpildu lietvedībā esošajām lietām un informācijas nesniegšanu pieprasītajā apjomā. Izvērtējot minētos pārkāpumus un uzklausot zvērinātas tiesu izpildītājas sniegtos paskaidrojumus, kuros zvērināta tiesu izpildītāja minēja, ka lielākā daļa seku ir novērstas, kā arī apņemas turpmāk sakārtot depozītu summu uzskaiti un nepieļaut pārkāpumus, Komisija nolēma zvērinātai tiesu izpildītājai kā disciplinārsodu piemērot naudas sodu maksimālā apmērā jeb 1430 euro.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv