Informācija presei
Zvērinātam tiesu izpildītājam izsaka piezīmi
2016. gada 8. janvāra sēdē zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija izskatīja tieslietu ministra 2015. gada 19. novembrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ziņojumu par tiesu izpildītāja grāmatu un izpildu lietu pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem. Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs ilgstoši nebija veicis izpildu darbības izpildu lietās par mantas konfiskāciju kriminālprocesā, veicis personas un mantas piespiedu izlikšanu no telpām, neievērojot likumā noteikto kārtību, neveica naudas līdzekļu savlaicīgus pārskaitījumus piedzinējiem, kā arī pieļāva pārkāpumus, kas attiecināmi uz izpildu lietu kārtošanu. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, to, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir atzinis savu vainu, izprata pieļauto pārkāpumu būtību un apņēmās tos vairs nepieļaut, to, ka pieļauto pārkāpumu rezultātā nav radīts būtisks kaitējums, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam vieglāko disciplinārsodu – piezīmi. Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv