Informācija presei
Zvērinātam tiesu izpildītājam izteikts rājiens
Šī gada 1.jūnijā Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk- komisija) izskatīja divas disciplinārlietas. Vienā no tām zvērinātam tiesu izpildītajam izteikts rājiens. Proti, komisija izskatīja tieslietu ministra 2015. gada 20. maijā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Tika konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs vairāk kā gadu nebija veicis izpildu darbības lietā pēc izpildu dokumenta saņemšanas par mantas – naudas līdzekļu konfiskāciju kriminālprocesā. Tādējādi zvērināts tiesu izpildītājs pārkāpis Tiesu izpildītāju likuma prasību par ātru un kvalitatīvu nolēmumu izpildi. Minētais pārkāpums novērtēts kā būtisks zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums.  Ņemot vērā minēto pārkāpumu, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir uzlikts otrais disciplinārsods divu gadu laikā par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 70.pantu, ja zvērinātam tiesu izpildītājam divu gadu laikā no disciplinārsoda uzlikšanas dienas atkārtoti tiek uzlikts disciplinārsods par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, tieslietu ministrs sešu mēnešu laikā no atkārtotā disciplinārsoda uzlikšanas dienas izdod rīkojumu par ārkārtas kvalifikācijas eksāmena noteikšanu šim zvērinātam tiesu izpildītājam. Tāpat disciplinārlietu komisija izskatīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2015. gada 13. maijā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apstiprinātās metodikas neievērošanu. Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs, sastādīdams aktu par fakta fiksēšanu, tajā paša redzēto, dzirdēto vai kā citādi uztverto aizstājis ar secinājumu, ko zvērināts tiesu izpildītājs, veicot fakta fiksēšanu, nav tiesīgs darīt, tādējādi pieļaujot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes metodisko norādījumu ,,Noteikumi par faktu fiksēšanu” pārkāpumu. Izvērtējot konstatētos apstākļus, paskaidrojumus, kā arī konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, disciplinārlietu komisija secināja, ka konkrētajā situācijā nav samērīgi zvērinātam tiesu izpildītājam piemērot disciplinārsodu. Ņemot vērā, ka zvērināts tiesu izpildītājs pārkāpis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apstiprināto metodiku, disciplinārlietu komisija uzskatīja, ka ierosinātā disciplinārlieta nav izbeidzama, bet disciplinārlietu komisijas lēmums nosūtāms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātam tiesu izpildītājam.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv