Informācija presei
Ceturtdien, 29.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādāto kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc personu lūguma piegādās tiesas pavēstes un citus dokumentus fiziskām un juridiskām personām. Personai, kura minētajā veidā vēlēsies veikt dokumentu piegādi, būs jāvēršas ar iesniegumu pie zvērināta tiesu izpildītāja. Iesnieguma saturs un tam pievienojamie dokumenti skaidri noteikti noteikumu projektā. Dokumentu piegādi īstenos personīgi, nodrošinot tiešu kontaktu ar adresātu. Juridiskajai personai dokumentus piegādās tās juridiskajā adresē, bet fiziskai personai dokumentus piegādās adresē, kuru savā iesniegumā norādījis iesniedzējs. Noteikumu projekts paredz, ja dokumentus piegādes adresē zvērināts tiesu izpildītājs nevar ne izsniegt adresātam, ne nodot pilnvarotai personai, viņš atstāj paziņojumu un uzaicinājumu septiņu dienu laikā ierasties zvērināta tiesu izpildītāja birojā saņemt dokumentu. Noteikumu projekts paredz, ka dokumentu uzskata par piegādātu ar brīdi, kad to izsniedz pašam adresātam vai nodod citai norādītajai personai. Tāpat, ja adresāts atteicies dokumentu pieņemt, ar nosacījumu, ka zvērināts tiesu izpildītājs to ir personīgi informējis par piegādājamā dokumenta veidu un izskaidrojis, ka atteikums nav šķērslis, lai dokumentu uzskatītu par piegādātu. Pašlaik Tiesu izpildītāju likums jau paredz tiesas pavēstu un citu dokumentu piegādi. Taču minētās zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbības realizēšanas kārtību neregulē neviens normatīvais akts. Šāda normatīvā regulējuma iztrūkums būtiski kavē zvērinātu tiesu izpildītāju piedāvātā pakalpojuma izmantošanu. Kārtība vēl jāatbalsta valdībai. Noteikumu projektu var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas