Informācija presei
Zvērinātiem tiesu izpildītājiem piemēro naudas sodus
Šodien, 2.septembrī, Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) skatīja  divas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātās disciplinārlietas. Komisija izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra šī gada 15. jūlija rīkojumu. Konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs nepamatoti piemēroja piespiedu izpildes līdzekli izpildu lietā, tādējādi pārkāpjot Civilprocesa likumu un Tiesu izpildītāju likumu. Ņemot vērā minēto pārkāpumu, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus un to, ka zvērināts tiesu izpildītājs savu vainu atzina, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam naudas sodu 715 euro apmērā. Tāpat šodien izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes šī gada 18. augusta lēmumu. Komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs noteiktajā termiņā nebija veicis ikmēneša biedru naudas maksājumus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijai par 2015. gada jūniju un jūliju 300 euro apmērā, neinformējot un nesniedzot paskaidrojumus, kādu iemeslu dēļ nav veikti ikmēneša maksājumi.  Minētais pārkāpums novērtēts kā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas statūtu un zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās ētikas normu pārkāpums. Ņemot vērā minēto pārkāpumu un izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, komisija nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam naudas sodu 150 euro apmērā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv