Informācija presei Jaunumi
kpl

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2022.gada 17.maija sēdē izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2022.gada 28.aprīļa rīkojumu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Tiesu izpildītāju likuma 45.panta pirmās daļas, Civilprocesa likuma 539.panta pirmās daļas 1.punkta un Tiesu izpildītāju likuma 73.panta pirmās daļas 2.punkta pārkāpumu.

Normatīvo aktu pārkāpumi izpaudušies, zvērinātam tiesu izpildītājam saprātīgā termiņā nepārskaitot parādniekam pienākošos naudas līdzekļus, kas palika pēc nekustamā īpašuma izsoles rīkošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas. Savukārt vēlāk zvērināts tiesu izpildītājs parādniekam pārskaitīja naudas līdzekļus, kas palika pēc nekustamā īpašuma izsoles rīkošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas, neņemot vērā, ka šie naudas līdzekļi ir saglabājami zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, jo tie ir nodrošināti ar tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu.

Izskatot disciplinārlietu, Disciplinārlietu komisija ņēma vērā, ka disciplinārai atbildībai par parādniekam pienākošos naudas līdzekļu savlaicīgu nepārskaitīšanu ir iestājies disciplinārās atbildības noilgums. Tāpat ņemts vērā, ka zvērināts tiesu izpildītājs atzina vainu par savlaicīgu naudas līdzekļu nepārskaitīšanu parādniekam, kā arī ir veicis amata darbības, lai novērstu savas rīcības rezultātā radīto kaitējumu, pārskaitot parādniekam naudas līdzekļus, kas ir nodrošināti ar tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu. 

Izvērtējot disciplinārlietā konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja komisijas sēdē sniegto mutvārdu paskaidrojumu, kā arī izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, un ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 65.panta pirmās daļas 4.punktu, nolēma nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību. Disciplinārlietu komisijas lēmums nav pārsūdzams