Informācija presei
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija izskatīja trīs disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) šī gada 8. jūnijā izskatīja trīs disciplinārlietas. Apvienojot divas lietas, kas bija ierosinātas pret vienu tiesu izpildītāju, komisija nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt tiesu izpildītāju no amata. Komisija apvienoja pret zvērinātu tiesu izpildītāju ar Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gada 13. aprīļa lēmumu un tieslietu ministra 2016. gada 18. maija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu izskatīšanu. Tika secināts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir pieļāvis rupjus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumus, Civilprocesa likuma un citu zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Tāpat tika konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs bija pieņēmis izpildei izpildu dokumentus no piedzinēja, ar kuru viņu saista līgumtiesiskas attiecības. Minētais rada šaubas par zvērināta tiesu izpildītāja spēju saglabāt objektivitāti un neitralitāti, kā arī spēju izpildīt nolēmumus likumā paredzētajā kārtībā attiecīgajās izpildu lietās. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, kā arī izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus un ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija nolēma tieslietu ministram ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju, uzskatot, ka minētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu. Tāpat attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja atrašanos interešu konflikta situācijā komisija nolēma vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā zvērināta tiesu izpildītāja rīcības pārbaudei atbilstoši biroja kompetencei. Saskaņā ar likumā noteikto kārtību tieslietu ministram divu nedēļu laikā no disciplinārlietu komisijas lēmuma saņemšanas dienas ir tiesības uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu — atcelšanu no amata vai paziņot disciplinārlietu komisijai, ka tās ierosinātais disciplinārsoda veids ir pārskatāms. Tāpat komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2016. gada 2. jūnija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju un nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu – piezīmi. Zvērināts tiesu izpildītājs ar savu rīcību, nepieprasot no iestādes kā piedzinēja informāciju, lai precizētu, kādā apmērā (par kādu summu) ir apturama izpildu lieta daļā, un tādējādi nepareizi nosakot, kādā apmērā ir apturama izpildu lieta, nepamatoti ilgi nepārskaitot piedzinējam no parādnieka piedzītos naudas līdzekļus, kā arī pārskaitot piedzītos naudas līdzekļus, neņemot vērā apstākli, ka, pamatojoties uz galīgo nolēmumu administratīvajā lietā, piedzenamās summas apmērs ir samazinājies, pārkāpa Tiesu izpildītāju likuma 41., 45. un 152. panta trešo daļu. Komisija, izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus un tā papildinājumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv