Tā kā Eiropas Savienībā pieaug iedzīvotāju mobilitāte un līdz ar to starptautisko ģimeņu skaits, nereti rodas situācija, kad šīs ģimenes šķiras. Ģimenes šķiršana ir sarežģīts un smags process, tāpēc Eiropas Savienībā norisinās virkne pasākumu, kas vienkāršotu šādu juridisko situāciju.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju katru gadu Eiropas Savienībā ir reģistrētas ap 140 000 starptautisku ģimenes šķiršanu. Pats šķiršanās process jau rada virkni kā emocionālu, tā praktisku sarežģījumu, bet, ja šīs ģimenes ir starptautiskas, proti, to sastāvā ir dažādu valstu pārstāvji, pievienojas arī problēmas, kas saistītas ar atšķirīgu valsts likumdošanu.

Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga sadarbībā ar Eiropas Parlamenta vidutāju vecāku veiktas starptautiskas bērnu nolaupīšanas lietās Robertu Andželilli ir uzsākusi izpratnes veidošanas kampaņu par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu aizbildnību, apmeklējuma tiesībām un vecāku veiktu bērnu nolaupīšanu, lai sabiedrību informētu ko darīt gadījumos, ja šādas situācijas rodas.

Informatīvie bukleti: