Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Beļģijas galvaspilsētā Briselē piedalīsies diskusijā par vairākiem ar personu aizsardzību pret vardarbību saistītiem jautājumiem.

Ministru sanāksmē šodien tiks izskatīti jautājumi par personu aizsardzību pret vardarbību ES, tulkojuma nodrošināšanu kriminālprocesa laikā, kā arī jautājums par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

Latvija apzinās, ka personu aizsardzība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem tiesiskuma veicināšanai, lai ES līmenī nodrošinātu personu aizsardzību pret vardarbību.

Lisabonas līguma un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. protokola stāšanās spēkā ir pavēruši ES iespēju pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Latvija uzskata šo iespēju par būtisku soli ceļā uz vienotu cilvēktiesību izpratni visā Eiropā un labāku cilvēktiesību aizsardzības nodrošināšanu gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme Briselē notiek 25. un 26. februārī. Tajā tiek skatīts arī ES iekšējās drošības stratēģijas projekts un Eiropas Padomes secinājumu projekts par pasākumiem ārējo robežu aizsardzības stiprināšanai un nelegālās migrācijas apkarošanai.

TM Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67036712
e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv