Latvijas Tieslietu ministrijas speciālisti ir pratuši uzvarēt citas Eiropas Savienības (ES) valstu ministrijas par ES tiesību aktu piemērošanu tiesu sadarbībā civillietās, komerclietās un krimināllietās.

Eiropa ir novērtējusi, ka mēs esam spējīgi daudzos rādītājos sniegt ieteikumus, balstoties uz mūsu pieredzi tiesu darba efektivizācijā.

Latvijas Tieslietu ministrija šo darbu veiks kopā ar Apvienotās Karalistes Tieslietu ministriju un tādēļ mūsu tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien dodas uz Zagrebu, lai kopā ar Lielbritānijas tieslietu ministru atklātu projektu „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana”.

Tieslietu ministrs Zagrebā, atklājot projektu „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana”, sveiks projektā iesaistītās puses, izsakot prieku būt Horvātijā īsteni vēsturiskā brīdī, īsi pirms Horvātija 1.jūlijā kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns tiksies ar Horvātijas un Apvienotās Karalistes tieslietu ministriem.

Divas Eiropas Savienības dalībvalstis - Apvienotā Karaliste un Latvijas Republika ir apvienojušās, lai sekmīgi īstenotu projektu, kas veltīts tiesu varas efektivitātes stiprināšanai, veicinās praktisko Eiropas Savienības tiesību aktu kopuma piemērošanu. Projekts apvieno divas ES dalībvalstis ar dažādu pieredzi un dažādām tieslietu sistēmām. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir pārliecināts, ka „kopīgiem spēkiem mēs varēsim pilnībā sasniegt projektā noteiktos mērķus, un sniegt efektīvu ieguldījumu mūsu kopīgās piederības Eiropas Savienībai attīstībā, veicinot savstarpēju atbalstu, uzticību un solidaritāti.”

2012.gada sākumā Tieslietu ministrija un Lielbritānijas Tieslietu ministrija kopīgi sagatavoja Eiropas Savienības Pirmsiestāšanās palīdzības instrumenta Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” īstenošanas piedāvājumu un iesniedza to Eiropas Savienības Delegācijai Horvātijā.

2012.gada 26.martā Zagrebā, Horvātijā notika minētā projekta īstenošanas piedāvājuma prezentācija un vairāku valstu konkurencē par labāko tika atzīts Latvijas un Lielbritānijas sagatavotais piedāvājums, vērtējumā saņemot 97 punktus no 100 iespējamajiem punktiem.
Daudzpusēja valstu sadarbības (Twinning) projekta pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, iesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot sadarbību starp dažādām valstīm, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Latvijas Tieslietu ministrija projekta ietvaros sniegs atbalstu Horvātijai attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu tiesu sadarbībā civillietās, komerclietās un krimināllietās.

Līga Ādamsone
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 67036759; 29334423
e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv