1

2024. gada 1. maijā aprit 20 gadi kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā.

Lai informētu sabiedrību par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts ieguvumiem, Tieslietu ministrija īsos video materiālos gada garumā piedāvā ieskatu par Eiropas Savienības vienotās tiesību telpas un demokrātijas ieguvumiem, kas kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu jau 20 gadus. 


1957. gada 25 martā tika parakstīti Romas līgumi, kas bija par pamatu mūsdienu Eiropas Savienībai un plašākai ekonomiskai integrācijai, kurā dzīvojam arī šodien Latvijā. Ieskaties video un uzzini, kā ar Romas līgumiem tika nostiprināti Eiropas Savienības pirmssākumi. 


Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: "Latvijas tiesnesis ir Eiropas Savienības tiesnesis. Katra valsts un katrs iedzīvotājs veido Eiropas Savienību. Mēs esam tās daļa, un Latvija to veido ar savu ekspertu, diplomātu un politiķu darbu. Šeit, Briselē, visas dalībvalstis strādā vienkopus - Savienības kopējai izaugsmei un ikviena iedzīvotāja labklājībai." Ieskaties video un uzzini, kā Eiropas Savienības dalībvalstis strādā vienkopus!


1951. gada 18. aprīlī Parīzē tika parakstīts Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līgums, kas stājās spēkā uz 50 gadus ilgu laika posmu. Ieskaties video un uzzini, kā Parīzes līgums palīdzēja radīt vienotu politisko telpu Eiropā.


Eiropas Savienība un Eiropas Padome ir divas atsevišķas organizācijas, taču ar kopīgu mērķi - aizsargāt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Ieskaties video un uzzini, kāda ir Eiropas Padomes loma!


Latvijas ieguvumi Eiropas Savienībā: